Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
377.
kelijk terug te trekken Q-, vergeefs bezwoer Hofer den generaal
hen niet te verlaten en aan de woede 7 van eenen verbitterden 8
en reeds met groote legerkorpsen 9 aanrukkenden 10 vijand
prijs te geven; vergeefs herinnerde hij hem er aan, dat Oostenrijk
Tyrol tot den opstand opgeroepen had, en dat Tyrol van zijne
trouwe liefde tot Oostenrijk de glansrijkste 11 bewijzen gegeven
had; de generaal trok weg. In stomme wanhoop wierp zich
Hofer neder tot het gebed; heete tranen over het verlatene 12
vaderland rolden over zijnen baard ter aarde: daar brengt
men hem de tijding dat 3000 Oostenrijkers geweigerd hebben
het bevel van hunnen generaal te volgen; zij willen met hunne
wapenbroeders, de brave 13 Tyrolers, overwinnen of sterven.
8. gercijt 10. heranrücfcn. 12. aufgeben.
9. .^eermaffe. 11. glanjenb. 13. bieber.
90. Vervolg.
Met hooge vreugde verheft zich Hofer en besluit op eigene
hand de redding van Tyrol te wagen; het algemeen vertrouwen 1
benoemt 2 hem tot opperkommandant van Tyrol, en vol stou-
ten moed trekt hij het door het Inndal aanrukkende Pransch-
Beiersch leger te gemoet. Met verschrikkelijke barbaarsch-
heid 3 had dit leger jegens de inwoners gehandeld 4, met
eene wreedheid, gelijk zij in de 19''° eeuw onder Christenen
ja van Duitschers tegen Duitschers, nauwelijks voor mogelijk
zoude gehouden zijn. Dertien vlekken en dorpen werden in
brand gestoken 5, de zieken in het hospitaal werden gevoel-
loos aan den vlammendood overgelaten 6, ja grijsaards 7 en
kinderen met duivelschen 8 lust in den gloed geslingerd 9,
vrouwen en meisjes schaamteloos 10 mishandeld, eenigen de
tongen uitgerukt, anderen de handen op het hoofd gespij-
kerd 11 en dergelijke 12 onmenschelijkheden meer. De edele
Tyrolers gloeiden van woede en brandden van verlangen,
deze brandstichters 13 en tijgerbenden te tuchtigen 14. En
werkelijk gelukte het hunne moedige inspanning 15, slechts
1.Jutraucn. 5. inS5ranb(tcden. 8. teujïifd;. 12. bergleichen.
2. ernennen. 6. überlaffen, 9. fc^Ieubern. 13. sOïorbbren
3.55arbarel. {onscheidb.) 10. fd;amloé. ner.
4. »erfahren. 7. ©reié. 11. nageln. 14. jüc^tigcn.