Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
376.
eenige in de nabijlieid waargenomen hooiwagens tegen den
vijand te voeren, opdat achter dezelve de schutters 5 tegen
de vijandelijke kogels gedekt waren. Toen de wagens door
het vijandelijk geschut bereikt werden, wilde niemand meer
de stieren verder leiden, want links en rechts sloegen de
kogels in den grond en in het hooi. Toen sprong eene stout-
moedige jonkvrouw te voorschijn, wierp zich behendig 6 op
den rug van eenen der stieren, en dreef nu met zweepslag 7
en luide toespraak 8 de aarzelende 9 dieren voorwaarts. De
kogels suisden aan beide zijden haar voorlijNa ieder schot
juichte 11 zij luide om te toonen dat zij nog ongewond 12
was. Den schutters, welke achter den wagen volgden en
van tijd tot tijd mor den ^re^^ewr/e 13, den eenen kanonnier
na den anderen nederschoten, riep zij opwekkend 14< toe:
„maar frisch er op los en vreest niet." Intusschen waren
ook de andere hooiwagens ver genoeg voortgereden en nu
stortten plotseling de ïyroler schutters met omgekeerd geweer
voor den , joegen \'ó de vijandelijke troepen met vreeselijke
kolfslagen 16 uit elkander en dwongen de overigen zich op
genade en ongenade aan de zegepralende 17 boeren over te
geven 18. Gedeeltelijk 19 door vrouwen werden de gevange-
nen naar een vast slot gevoerd.
5.©c{)ü|c. 9. ji^gcrn. 13. ^erDor? 16.ÄolbenfchIa9.
6. bchcnb. 10. anihrtorbci. trcfcnb. 17. frium?
7. pcitfcl;cn? ll.jaudjjcn. 14. crmunfcrnb. p^ifcnb.
fc^lag. 12. unocrlcgt. 15. jcrfprcngcn. 18. ergeben.
8. 3uruf. 19. jum Steile-
89. Vervolg.
Het schoonste wapenfeit 1 was echter de inneming 2 van
Inspruck, door den voortreffelijken Speckbacher, ook een
herbergier en aanvoerder, en door den fabrikant Teiner, die
vroeger majoor was geweest. De algemeene vreugde over
dezen gelukkigen uitslag 3 moest 4 echter van korten duur
zijn. Napoleon had de Oostenrijkers geslagen en het in Tyrol
binnengerukte 5 Oostenrijksche leger kreeg bevel, oogenblik-
1.3Saffcnfhat. 3. grfolg, m. 5. cinrüdcn. jie^en.
2. (ginnahme. 4. foticn. 6. ftch jnrucf? 7. ©rimm, m.