Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
375.
87. Vervol g.
Hofer was ook bij dit gezantschap en als het ware 1 de
ziel er van. Met vreugdegejuich 2 werden de mannen van het
gebergte in de keizersstad opgenomen, een plan van den opstand
ontworpen en Hofer tot kommandant van het Passeierdal be-
noemd 3. Eeeds op de terugreis 4 won hij altijd meer vrienden
voor de onderneming eu weldra was dezelve onder vele
duizenden verbreid. En toch, hoewel het uitbarsten 5 van den
oorlog nog over de twee maanden verschoven 6 werd, ofschoon
de Beiersche politie 7 overal hare speuroogen 8 had, vond
ze geenen verrader. Gelijk een bliksem uit den helderen 9
hemel trof de Beierschen de tijding van den op den 9 April 1809
op verscheidene plaatsen te gelijk uitgebroken opstand. Vuren
vlamden op de hoogten, de oproeping 10 der stormklokken 11
klonk 12, overal werden de Beiersche legerkorpsen 13 aange-
vallen en van de hoogten af heschot^n. Geen schot miste 15,
want bewonderenswaardig weet de Tyroler zijn doel te treften.
Vrouwen en kinderen namen deel aan den strijd, en nog eer
eene Oostenrijksche legermacht 13 in Tyrol biiinengedrongen 16
was, was het land reeds van den op alle punten geslagen
vijand gereinigd 17, en dat alles in slechts vier dagen. Twee
generalen, honderd officieren, negen duizend soldaten en eene
menigte munitie, geweren en vaandels had de vijand ver-
loren; en de Tyrolers ongeloofelijk weinig.
1. glcirfjiam. 6. ^inaué? 10. 3luf. 14. oon bctx
2. grohlocEcn. fc^icbcn. 11. gturm? J^ö^cnhcrab.
3. ernennen. 7. ^olijei. glocfe. 15. feilen.
4. .^eimreife. 8. (Spürange. 12. ertiJnen. 16. einbringen.
5. 21uébruch. 9. Reiter. 13. .^eer^aufe. 17. faubern.
88. Vervolg.
Slechts eenige trekken 1 uit dezen strijd zullen 07is hier
bezig houden 2.
Hofer had met zijne manschappen 3 van den op eene hoogte
geplaatsten en met kanonnen voorzienen vijand veel te lijden.
Om zijne manschappen minder bloot te stellend, gaf hij bevel,
1. 3ug. 2. befchaftigen. 3. Êeufe. 4. Moó (leaen.