Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
374.
of in de gevangenis geworpen werden; toen de aanzienlijkste
familiën door gewelddadige 26 maatregelen van hun vermogen
beroofd werden en toen eindelijk zelfs de oude dierbare naam
des Vaderlands: Tyrol, voor den gehaten: „Zuid-Beieren,"
wijken moest.
26. geroaltfam.
86. Vervol g.
Toen was in geheel Tyrol niemand die niet met den
bittersten haat tegen de Beiersehe regeering vervuld was en
niet met verdubbelde liefde en vurig 1 verlangen naar Oosten-
rijk zijne blikken wendde.
Misschien niemand echter werd zoo diep bewogen door 2
het ongeluk des vaderlands als Andreas Hofer, herbergier 3
in het Passeierdal. Dit dal is een der wildste van Tyrol met
verhevene 4 natuurwonderen versierd, bijna in het midden
des lajids, niet ver van de oude hoofdstad des lands Meran
en de puinhoopen 5 van hel stamslot Tyrol. De bewoners
van dit dal gaan bijna algemeen door 6 voor de grootste,
sterkste, voorzichtigste 7 en onbevreesdste 8 van het gansche
land. Andreas Hofer was een schoon, geweldig man, van
reusachtigen 9 lichaamsbouw 10, met donkere, trouwe oogen
en eenen zwarten langen baard, die tol op de borst nederhing.
Toen nu in hel jaar 1809 hel gerucht 11 ook in de Tyroler-
gebergten drong, dal Oostenrijk tegen Napoleon weder op de
strijdplaats 12 treden zoude, toen sloeg menigen Tyroler het
hart hooger van vreugde en verwachting. In het geheim 13
werd er een gezantschap 14 naar Weenen gezonden, hetwelk
Oostenrijk den trouwen bijstand van Tyrol verzekeren 15
moest, wanneer aan hetzelve slechts de vereeniging met den
ouden vriend en de herstelling 16 der oude staatsregeling
verzekerd werd.
1. fchnfüchtig. 6. geiten. 11. ©erüc^t. 15. jufïchcrn.
2. Semegt üon. 7. befonnen. 12. j?ampfpla§. 16.SQSieberher;<
3. CSirth. 8. furc^tloé. 13. inégehcim. jïellung.
4. ergaben. 9. rlefenhaft. 14. öefanb?
5. Srümme«, pl. 10. Körperbau. fcf)(tft, f-