Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
373.
en de ventile opent, zoodat de stoom 14 uit den ketel ont-
wijken moest; — en wij waren slechts nog een half kwartier
uurs van Trinity. Waarlijk, ik geloof in allen ernst, had de
lage booswicht 15 dat niet gedaan, wij hadden met den Was-
hington gelijken loop gehouden ; want hij kwam geene twee
minuten voor ons aan. — Wij waren nu in Trinity en
hadden de vijf Engelsche mijlen in minder dan twaalf minuten
afgelegd 16.
85. Andreas H o f e r.
De driekeizerslag bij Austerlitz was geleverd 1 en Oostenrijk
zag zich tot den vrede van Presburg genoodzaakte (26 Dec. 1805).
Vergeefs had Tyrol, dat in den strijd geducht 3 medegevochten
had, den keizer Erans bezworen, niet toe te staan 4 dat het
van Oostenrijk gescheiden 5 werd. Alles , wat de keizer het
vermocht te waarborgen 6, was de plechtige 7 verzekering 8,
dat het bij zijne oude rechten en vrijheden beschermd 9 zoude
worden; Tyrol werd met Beieren vereenigd. De koning Max
herhaalde in eene plechtige vergadering 10 de gegevene verze-
kering, dat er geen jota aan de staatsregeling 11 des lands
zoude veranderd worden; en Tyrol schikte zichYl, ofschoon
in diepe droefheid 13, in zijn lot. Maar hoe maakte
dit gevoel plaats voor\^ den bittersten wrevel 15 en toorn,
toen zij zien moesten hoe weinig ernstig deze verzekering
gemeend was; toen hun, zonder raadpleging 16 hunner sten-
den 17, nieuwe en tot nu 18 ongehoorde 19 belastingen 20
opgelegd werden, toen hunne zonen onder de Beiersche sol-
daten gestoken 21 en buiten 's lands gevoerd werden; toen
hunne kloosters en abdijen 23 opgeheven 24 en de kerkgereed-
schappen 25 verkocht en weggevoerd werden; toen hunnegeacht-
ste geestelijken, die hiertegen ijverden, uit het land verbannen
1.fdjlagcu. 8. 3uftd;crung. 14. rodelen (3). 20. Slbgabc.
2. uöthigcu. 9. fdjügcu. 15.Unmuth. 21. (tccfcu.
3. tüchtig. 10. Verfamm? 16. JP)injujie? 22. augcrSanbcé.
4. gcfïattcn. lung. f)ung. 23.3ibtd, f.
5. trennen. 11. Verfapng. 17. 8anb|ïanb. 24. aufheben.
6. gcmä'hren. 12. ftch fügen. 18. bisher. 25. .Jfird^enge?
7. feierlich. IS.Srauer. 19. unerhört. rathfd;aff, f.