Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
372.
terwijl ik zoo kijk, wordt liet mij verward 10 voor de oogen.
Ik zag nu wel, hij zoude ons in twee minuten ingehaald 11
hebben. En het duurde geene twee minuten.
Bij mijne ziel hij is voor, riep ik. — Hij is voor, herhaalde 12
de kapitein met eene zachte 13 stem, hij was doodsbleek 14.
Ik konde geen woord spreken. En hij, zoo waar ik leef, hij
moest zich aan de leuning van het verdehVa vast houden,
anders ware hij ineengezonken 16. Het hielp alles mets; zijn
spiegelbeeld was thans in gelijke lijn met onzen achtersteven,
tien seconden later was een derde zijner scheepslengte 17 met
de onze in gelijke lijn, — tien seconden later twee en in minder
dan eene minuut vliegt hij trotsch voor ons uit 18 en brult
ons zijn hoera in de ooren en de vijf stoombooten achter ons
vallen in 19 en wij hoorden niets dan hoera's en hoera's.
9. crfaffcn. 13. leife. 16. jufammen? 18. her.
10. mirr. 14. tobtenbleich. finfen. " 19. ein.
11. einholen. 15. SJerbecfge? 17. ©chipiänge.
12. roieberholen. länber.
84. Vervolg en slot.
Acht duizend dollars had ik op dat oogenblik gegeven,
wanneer wij Trinity twee minuten eerder bereikt hadden.
Op eens roept men van onderen 1: de stoomketel 2 springt!
de stoomketel springt! — En een gekraak 3 volgt er, en ter-
stond daarop 4 eeu gesuis 5 en gebruis. — Gelukkige reis in
de eeuwigheid, riep ik, en dacht, thans komt het heete bad.
Het was echter niets. Het geschreeuw kwam slechts van een
paar domme negers die de vreesachtige 6 vrouwen in de
dameskajuit 7, naschreeuwden. Een paar daarvan waren naar
beneden geloopen naar 8 den stoker 9; hadden hem gebeden,
bezworen, op de knieën gesmeekt 10 aan den wedloop 11 een
einde te maken, en hadden den man met haar geschreeuw en
gejammer 12 het hoofd zoo heet gemaakt, dat hij toegeeft 13
l.eonunfen. 4. gleich barauf. 9.JP)eijer. 14. ©ampf.
herauf. 5. ©efaufe. 10. anflehen. 15. Böfemicht.
2.35ampffeP, 6. furch (fam. 11. SBettlauf. 16. jurücEIcgcn.
m. 7. Samenfajüte. 12. ©emimmer.
3. ©efrach« 8. ju. 13. nachgeben.