Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
3G9
wij kunnen niet met eer achter blijven 3, zeg ik. Wij moeten
toonen dat wij Mississippimannen zijn.
Man, zeide de Kapitein, het is de George Washington
van honderd eu twintig paardekracht.
Ach wat, riep ik hem toe, en al had de oude George
tweehonderd paardekracht, zoo zoude ik toch mijne stijg-
beugels 4 korten en mijnen klepper 5 de sporen geven.
En den kapitein werd het heet, terwijl ik dit zei; men
zag het hem aan, zijne oogen hingen strak 6 aan het vijande-
lijke schip, dat de vijf andere achtergelaten had en nu
altijd nader en nader Uj ons hvam 7. En terwijl de kapitein
naar den George heneji zag, werd hij rood, blauw eu groen
in het gezicht, wisselde alle kleuren, knarste 8 met de tanden,
en beet zich in de lippen, dat het bloed over de kin neder-
liep 9. En sterker bruiste de Washington voort en sterker
siste 10 de stoom en hoera's 11 op hoera's llonhen 12 naar 13
ons toe\2 en raasden 14 ons in de ooren.
1.fc^auen. 5.3vcnncr. 8. fnirfchcn. 12. ^erübcr
2. ©pannung. 6; ftarr. 9. hcrabrinuen. tönett.
3. jurücfblcibcn. 7. att uné f)cr? 10. jtfchen. 13. ju.
4. ©tcicjbügcl. anfommcn. 11. .^urrah. 14. geilen.
80. Vervolg.
Kapitein, riep ik, de Washington komt ons voor 1 Met de
eer onzer Helen Mac Gregor is het gedaan. — De kapitein
echter stond als met kalk overgoten; het angstzweet 1 parelde 2
op zijn voorhoofd en het bloed schoot hem in de oogen. De
George had de vijf stoombooten voorbijgevaren, die machtig
juichten 3 nu ook de Helena spoedig vernederd 4 te zien. —
Kapitein, riep ik nogmaals 5, wilt gij u uit het veld laten
slaan, zonder^ook slechts het witte in het oog getoond te
hebben. De Helena is een nieuw schip, laat loskraken 6! —
Toen rende hij naar beneden en riep : Legt aan! Legt aan!
hooge drukking 7 ! Stookt 8 jongens 9, stookt er op los 10! —
En de jongens stookten en stookten, dat hun het zweet strooms-
1. Slngfffchivctg, 3. jubeln. 6. auffrac^en. 9. 3unge,5Sur?
m. 4. bemüthfgen. 7. ^reffung. fc^e.
2. perlen. 5. nochmalé. 8. feucrn. 10. braufloé.
14' DRUK. 24