Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
368.
het leven van honderden in gevaar te brengen gelijk bij
de volgende gelegenheid geschiedde en nog altijd maar al
te dikwijls in Amerika geschiedt.
78. Vervolg.
Doch hooren wij nu wat ons een ooggetuige van de ge-
beurtenis 1 verhaalt.
Het was juist twee uur des namiddags op den zevenden dag
onzer afvaart, toen wij het Wolfseiland in den rug hadden,
dat beneden de invloeiing 1 van den Ohio in den Mississippi
ligt. Wij haalden daar eenige andere stoombooten in, die
een aardig vlootje 3 vormden 4. Juist zaten wij aan het
middageten, toen de tijding kwam dat de George Washington
achter ons aan 5 kwam. Deze George was u een roemrijke 6
stoomer 7. Hij glinstert 8 en fonkelt reeds van verre, als een
zwemmend paleis, en vliegt voort, zoo licht, zoo vlug 9, zoo
sierlijk als eene eend 10. Het is eene wezenlijke 11 vreugde
zulk een reuzenbouw 12 te zien voortzwemmen. Op eens
echter zeide men 13, de Washington komt ons vpor. Ik
spring op en ren 14 op het dek 15; en juist 16 daar komt
hij aanvaren 17 met alle macht en pracht, en suizend 18, brui-
send 19 en vuurspuwend, gelijk (de) keizer Napoleon aan
het hoofd 20 zijner garden en ruiters en vuurmonden 21.
Prachtig was het om te aanschouwen, de George was midden
onder de vijf stoomers, de Louisville, Hundresz en de
overige — had ze reeds ingehaald.
1. Begebenheit. 7. Svimpfer. 12. 3viefen6au, 17.einherge5ogen.
2. ginflug. 8. gla'njen. 13. hieg eé. 18. faufen.
3. glottitte, f. 9. gelentig. 14. rennen. 19. braufen.
4. bilben. lO.gnte. 15. £)berbecE,n. 20. ©pige.
5. her. 11. roirflich. 16. richtig. 2Hgeuerfchrunb.
6. glorreich.
79. Vervolg.
Wij stonden daar en keken 1, wij allen die op de Helen
Mac Gregor waren, en ik zeg u het hart sloeg ons allen
sterker en sterker. Men zag op alle gezichten de spanning 2.
Kapitein, riep ik, wij mogen den George niet voor laten,