Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
367.
in dezen vreeselijken bontgekleurden 10 vuurkolossus 11 stond
de brandende toren, eene vlammenpiramide in eene vlammen-
zee. Men zag den toren wankelen 12, men zag hoe hij zich
altijd sterker naar eene richting boog, men zag hem brandend,
in lichte laaie vlam\2, in de bonte, golvende 14 vuurzee 15
krakend nederstorten 16 — en eene dichte, donkere rookzuil,
die plotselijk uit de diepte opsteeg en de verblindende ver-
lichting 17 in eene nachtelijke duisternis veranderde, wees
de plaats aan 18, waar hij nederstortte 19.
Het was het hoogste toppunt 20 van den vreeselijken brand.
13. in lichter 15. ©tutten? jen. 18. bcjcichnen.
Êot)e. meer. 17. grlcuch? 19- hittRurjcn.
14. iDogcnt». 16. hineiniHr; tung. 20. ©tpfel.
77. De wedstrijd 1 der stoombooten 2.
Hoe ver de blinde hartstocht den mensch medesleepen 3 kan,
wanneer het een of ander 4 levendig belang 5 hem beweegt,
hoe hij alles op het spel zetten kan om slechts eene oogen-
blikkelijke bevrediging zijner begeerten 6 te erlangen, toont
het volgend voorval 7, hetwelk op eenen der machtigste
stroomen van Amerika, den geweldigen Mississippi, ^^lO-a^s
had 8, en voor dit maal gelukkigerwijze zonder ongeval 9
afliep. De Amerikanen zijn zeer ijverzuchtig op de grootere
of mindere snelheid hunner stoombooten, welke op de ver-
bazende 10 rivieren van hun land onophoudelijk 11 stroomop 12
en stroomaf 13 varen. Ook is de goede naam van zulk een
schip van hooge waarde voor den bezitter deszelven, terwijl
eene slechte stoomTjoot door de passagiers 14 slechts in het
uiterst geval gebruikt 15 wordt. Geen wonder derhalve wan-
neer alles in het werJc gesteld wordt, den eens behaalden 17
naam van flinkheid 18 en snelheid eener stoomboot te hand-
haven 19. Slechts moet de hartstocht niet zoo ver gaan,
l.5Settfahrt. 7. 3lbcnteuer, n. 12. fïromauf. 17. erringen.
2. Sampf6oi>f,n. 8. fj'ch ereignen. 13. lïromab. 18. Süchtigfeif.
3. fortreißen. 9. Unfall. 14. paifagicr. 19. aufrecht
4. irgcnbein. 10. ungeheuer. 15. bcnugcn. erhalten.
5. 3nterc(fe, n. 11. nnaufhijrlich- 16. aufbieten. 20. gcfa^rben.
6. Scgicrbe, f.