Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
366.
naar de in stomme verbazing 1 verzonkene menigte. Hij
was niet te vinden.
Ik zag hem, sprak iemand uit de menigte, toen beiden
gered waren, rustig naar het balkon zien. Jammer van 2
het mooie touw zeide hij daarop en verdween onder de
menigte.
Ja, riepen verscheidene, zoo maken het onze brave scheeps-
timmerlieden 3 altijd.
Eistein konde niet tot ledaren Icomen 4. Maar hier was
schielijke hulp noodig. Eene draagbaar 5 werd er gehaald 6,
eenige bedden gelukkig gevonden, de zieke opgeladen en van
de zeldzaamste gewaarwordingen 7 doordrongen vergezelden
Eistein, Louise en Buil den zieke, die door een paar sterke
mannen gedragen werd.
Zij waren reeds een groot gedeelte van de vrije plaats
overgegaan, toen zij achter zich een vreeselijk knetteren 8
en kraken en eene plotselijke verblindende 9 verlichting 10
der gansche streek 11 waarnamen.
1. (Erttauncn. 4. fich f>cruf;i? 7. (gmpfïnbung. 10. grlcuch?
2. ©chabe um. gen. 8. fuifïern. fung.
3. ©chiPjtm? ö.Sragbahrc. 9. blcnbcnb. 11. ©egcnb.
mcrmann. 6. hcrbeifchaffen.
76. Vervolg en slot.
De onrustig zich heen en weer bewegende menigte, scheen
als vastgeworteld 1, ook de dragers keerden zich onwillekeurig 2
om en zagen 3 het brandende slot aan 3, terwijl zij de draag-
baar nederzetteden 4. De woedende vlammen werden uit alle
vensters van het groote gebouw gedreven 5. Hoog in den
hoogsten dampkring ontweken de dampende rookzuilen. De
groote vlammentongen uit verscheidene honderd vensters, ver-
eenigden zich naar hoven 6 met de groote vuurmassa van het
brandende verbazend groote 7 dak. De Tcoperen hedehkmg 8
kleurde deze vlammen purperrood en smaragdgroen 9. Midden
1. cinivurjeln. 4. ()infcgen. ' 8. .fupfcrbc? 10. bunfge?
2. unmidführ? 5. hinauéfïogert. bccfung. farbf.
lich. 6. nach obcn. 9. fmaragb? 11. gcucrfolog.
3. anblicEcn. 7. ungchcuer. grün. 12. manfcn.