Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
365.
touw naar het balkon te werpen. Men verbaasde toen men
het zag, want iedereen hield het voor onmogelijk. Bij iedere
vergeefsche beproeving hoorde men van den sterken, droogen,
lakonischen man slechts een verdrietig hé 17! —Toen het gelukt
was, riep hij luide naar boven: Maak het vast! Het geschiedde
en met ongeloofelijke snelheid klom hij naar 18 het balkon.
17. (g^! 18. JU ... hinauf.
74. Vervolg.
Hier zag men, hoe degene, welke om hulp geroepen had,
met sterke armen den tweeden over de leuning beurde 1 en
zoo plaatste Ü, dat hij het touw gemakkelijk 3 omvatten konde,
terwijl de stoutmoedige redder hem van onderen ondersteunde.
Reeds waren allen door de vlammen omsingeld 4, maar de
beide aan het louw zwevenden, gleden veilig 5 en langzaam
naar beneden, terwijl de achtergeblevene stoutmoedig over
de leuning sprong, met eenen arm zich vasthield en zoo vrij
in de lucht in de grootste hoogte zweefde. Eerst toen beiden
beneden waren, slingerde 6 hij zich naar het louw en gleed
schielijk naar beneden.
Een jubelgeschreeuw 7 klonk van alle zijden ; maar met
ongeloofelijke snelheid drong het meisje door den hoop en
Buil ijlde haar na. Nauwelijks waren beiden gered of zij
was reeds in hunne nabijheid.
Eistein, riep zij — Louise, gij hier.
Louise, riep de eerste geredde, die, gelijk men zag, met
een gebroken been lag. Het meisje hoorde nauwelijks zijne
stem, toen zij ontsteld 8 naar hem heenslelde, naast hem
nederzonk en nauwelijks hoorbaar: Vader, vader, sprak.
Ook ik was bijna 9 verbrand, deze jonge man heeft mij
gered, zeide zij en wees naar 10 Buil.
1. hcben. 4. umjingcln. 7. ^ubclge; 9. fafï.
2. hinffeHen. 5. fid;cr. fc^rei. 10, jcigctt auf.
3. kqucm. 6, fchicingen. 8. crfdjüttert.
75. Vervolg.
Waar is onze stoutmoedige redder vroeg Eistein en zag