Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
358.
64. Vervolg.
Door meubels, wagens, brandspuiten, heen en weer loopende
menschen, dikwijls door de waterstralen nat gemaakt 1,
zocht hij met groote inspanning den welbekenden ingang te
vinden. Maar ook daar waren de zwarigheden niet over-
wonnen 2. In groote haast 3 stortten de meesten, met groote
bundels geladen den trap af 4 en hinderden de weinige stout-
moedigen 5 die naar boven wilden. Haast m6, haast u,
om naar beneden te komen, haast u om Gods wil uit het
gebouw! schreeuwden de eersten. Velen van de laatsten lieten
zich afschrikken. Zij liepen met de overigen naar beneden.
Weinigen drongen nog altijd voorwaarts. Buil stiet iedereen
terug en hoe grooter men het gevaar schilderde, des te meer
haastte hij zich. Om hem heen knetterden 7 de vlammen;
ook onder hem kon hij niets onderscheiden. Een lange
hem welbekende gang lag voor hem. Overal lagen gebroken
meubels 8, kleederen, gereedschappen 9 van allerlei aard;
maar geen mensch was er meer te zien. De deuren aan beide
zijden waren open en toonden in de verlaten vertrekken 10
de grootste verwarring 11.
1. bcncgcn. 4. herunter. 7. fniftcrn. 10. ©emad;.
2. übcrmlnbcn.* 5. fühn. 8. 5)ïöbcl. 11. aScricir?
3. Sik. 6. eilen. 9. ©erSthe. rung.
65. Vervolg.
Eindelijk bereikte hij de woning der dierbare tante. Zij had
in zijne kindschheid, in zijne vroegere jeugd de plaats 1 der
overledene moeder vervangen 2, zij was hem boven alles
dierbaar 3. Ook deze woning scheen verlaten. De deuren
waren alle geopend en in het woonvertrek 4 zag hij gebroken
stoelen, linnengoed 5, kleederen, bedden onder elkander, de
laden 6 van alle kasten 7 uitgetrokken en eene brandende kaars
stond donker 8 verlichtende 9 op eene tafel. Luide riep hij
in de ledige kamers. Toen trad een oude knecht te voor-
schijn, nog bezig 10 om eenige zaken van waarde te redden.
1.eteüe. 3. merth. 5.5Bafche. 7. ec^ranf.
2. üertretcn. 4.2Sohn(ïube. 6. Schublabe. 8. büfïer.