Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
357.
dezelve zweefden dreigend de vlammen. De koninklijke familie
had het slot verlaten. Eene onmetelijke 6 menigte menschen
door verbazing 7 en ontsteltenis 8 geboeid 9, stroomde 10 over
de uitgestrekte 11 door de vuurzuil verlichte plaats. Vonken
vielen als een dichte regen op de helder verlichte 12 huizen
aan gene zijde van het kanaal, op de schepen, op het plein.
Hier rammelden 13 wagens, daar liepen als bedwelmd 14 men-
schen met kleinigheden, die zij gered hadden , ginds klonk 15
het doffe 16 geschreeuw, terwijl policie-dienaren 17 de red-
denden, gelijk de nieuwsgierigen grepen, opdat zij rijen 18
vormden, die elkander het water iu brandemmers 19 van het
kanaal naar 20 de brandspuiten 21 toereiken 22 zouden.
8. gnffcgen. 12. crhclicn. 16. bumpf. 20. bië ju.
9. fcffcln. 13. rajfeln. 17. polijcibtcncr. 21. ©prige.
10. mogen. 14. befauben. 18. Sïcthe. 22. reic^en.
11. iDcitlauftg. 15. erfönen. 19. ©chl«"'!'' jureic^en.
63. Vervolg.
Buil was van Steenersen gescheiden. Hij ijlde door de mms»
menschen 1 recht naar 2 het groote portaal 3 van het slot.
Dikwijls werd hij gegrepen. Men wilde hem, gelijk de overigen
dwingen zich in de rijen, die elkander de brandemmers toe-
reikten , te plaatsen 4. Met macht rukte hij zich los en zocht
altijd haastiger 5 naar het slot door te dringen. In het portaal
waren wagens, brandspuiten, menschen samengedrongen, een
verward 6 geschreeuw, eene meer storende dan bevorderende 7
inspanning 8, doelloos 14 naar alle richtingen. De bevelende
aanvoerders vermochten nauwelijks eenige orde 9 in dezen chaos
te brengen en Buil zag nauwelijks de mogelijkheid in, hoe hij
er door 10 komen konde. Maar hij moest. Heen en weer
gestooten, getrapt 11, dikwijls zelfs in gebiedenden toon terug-
gewezen, drong hij altijd voorwaarts en bereikte het binnen-
plein 12. Hier woonde twee trappen hoog, in den linkervleugel
van het slot, de zuster zijner overledene 13 moeder.
1.93ïenfchen? 4. (ïetten. 8.21nftrcn? 11. frcten.
majje. 5. cilig. gung. 12. .^of.
2. auf... JU. 6. üerraorrcn. 9. Drbnung. 13. tjcrfïorben.
3. portal, n. 7. fórbern. 10. hinburc^. 14. jroccfloê.