Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
347.
en te dragen, maar ook tot den oorlog. Dit laatste geschiedde
voornamelijk voor de uitvinding 4 van het buskruit 5, terwijl
zij dikwijls houten 6 met soldaten bezette torentjes 7 droegen
en men met hen de gelederen 8 der vijandelijke soldaten zocht
te doorbreken 9. Zoo lezen wij in de geschiedenis, dat
Alexander in zijne krijgstochten 10 tegen Perzië en Indië en de
Eomeinen in den oorlog met koning Pyrrhus, olifanten der
vijandelijke legers te bevechten 11 hadden. Sedert echter het
schietgeweer 12 het hoofd werktuig 13 van den oorlog geworden
is, heeft dit gebruik van den olifant geheel opgehouden 14.
1.3tterc,m. 6. höljcrn. cf)cn, o»- 12. ©chkggc?
2. jahntcn. 7. 'Z^uxm^ scheidh. n)c()r/
3. jum Sitsen- c^cn. 10. j^ricgé? 13. J^auptmerf?
4. gcfinbung. 8. Jflethe, f. jug, m, jcug, n.
5.(Schk§pulocr/n. 9. burdjbrc? 11. befampfm. 14. aufhören.
44. Vervolg.
Zij worden echter nog veel gebruikt om te dragen en te
treJcken 1, en tot lastdieren voor de legers. Een olifant heeft
meer kracht dan zes paarden en kan twee duizend tot vier
duizend pond dragen en twintig tot dertig menschen in
draagstoelen 2 wegbrengen 3. Ook gebruikt men hem voor 4
de tijgerjacht, waardoor dezelve minder gevaarlijk wordt,
terwijl de jagers iii eene soort van kast 5 boven op den
olifant zitten en zoo met grooter voordeel den tijger zoo wel
aanvallen, als zich tegen hem verdedigen kunnen, dewijl de
olifanten zeer moedig zijn en geenszins 6 voor deze wilde
roofdieren bang zijn 7. Evenwel worden de olifanten niet
gelijk andere huisdieren opgevoed 8; maar jong of volwassen 9
gevangen en dan tam gemaakt IQ en tot allerlei bezigheden 11
afgericht 12.
1. jumïragen 3. fortbringen. 7. ftch furch? 10. jähmen.
unb Riehen- ju. fen. 11. ©cfchäff, n.
2.S;ragfe(fel, 5.j?a(ten, m. 8. aufjiehen. 12. abrichten,
m, 6. fcineéroegeë. 9. enr>achfen,
45. Vervolg.
Uit het bovenste kakebeen 1 van den olifant komen 2 twee