Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
342.
dermoorder en afgodendienaar 3, veroordeelen om levend 4
verbrand te worden. Zoo wierp zich deze gelukzoeker tot 5
rechter over koningen op. De Inca verbleekte 6, weende,
smeekte 7; vergeefs, hij werd naar de strafplaats 8 gebracht
en geen zijner onderdanen bewoog 9 den arm tot zijne bevrij-
ding. Op (den) weg naar den brandstapel 10 sprak hem de
monnik toe om een christen te worden, en beloofde 11 hem
onder deze voorwaarde 12 verzachting 13 der straf.
1. asorftfe, m. 4. lebenbig. 8. ©trafplag. 11. perheigen.
2. führen. 5. jum. 9. regen. 12. Bebingung.
3. ©ögenbie? 6. erblaffen, 10. ©cheiter? 13. gjjilberung.
ner. 7. flemen. Raufen, m.
35. Vervolg.
De hoop, om zijn leven te redden, lokte 1 den arme: hij
liet zich doopen en werd uit genade, in plaats van levend
verbrand te worden — aan eenen paal 2 verwurgd 3.
Pizarro ging nu op Cusco, de residentie 4 van den Inca,
los, en maaUe zich meester 5 van die stad. Een zijner offi-
cieren veroverde de stad Quito. Intusschen kreeg Almagro
van het Spaansche hof een stadhouderschap 6 van 200 mijlen
land, tot hetwelk, naar zijne meening, ook de stad Cusco
behoorde, die Pizarro zich toegeëigend 7 had. Hierover ont-
stond een openbare 8 oorlog tusschen hen. Er 9 werd in de
nabijheid 10 van Cusco een bloedige slag geleverd. Pizarro's
broeder zegepraalde 11, nam d'Almagro gevangen en bracht
hem naar Lima, waar zijn voormalige 12 vriend en wapen-
broeder 13 hem zonder genade liet ombrengen 14.
1. loden. 5. ftd) bemach? 7. fïch jucig^' H- fïegen.
2. «Pfahl. tigen. nen. 12. ehemalig.
3. erbroffeln. 6. ©tatthol' 8. offen. 13. OBaffenbru;
4.3ieftbenj,f. terfchaff, f- 9. eé. ber.
10. JRahe. 14. hinrichten.
36. Vervolg en slot.
Eene groote menigte misnoegden 1 verzamelden zich om
d'Almagro's zoon en overvielen Pizarro eens met zijne vrien-
den. Deze, reeds 63 jaren oud, verdedigde zich moedig, en