Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
341.
beloofde 2 hij Pizarro de geheele kamer vol, in welke hij
gevangen zat, zoo hoog hij met de hand reiken konde, als
losprijs 3, indien men hem in vrijheid stellen 4 wilde. Pizarro
nam het aanbod 5 aan en trok in deze hoogte eene zwarte
streep 6 om de vier wanden 7 der kamer, welke twee en
twintig voet lang en zestien voet breed was. Terstond gin-
gen boden naar alle deelen des rijks, om gouden vaatwerk 8
samen 9 te dragen, en werkelijk gelukte het hun de kamer
langzamerhand tot aan 10 de bestemde hoogte daarmede te
vullen.
1. fortfchlcp? 3. Söfegclb. 6. (Strich, m. 9. jufammen.
pen. 4. fegen. 7. SSanb, f. 10. biS ju.
2. üerfprechen. 5. Qlnerbieten. 8. ©efchirr, n.
33. Vervolg.
Toen echter Iluascar, die nog altijd door Atahualpa's partij 1
gevangen gehouden werd, hoorde voor 2 welken prijs zijn
broeder vrij worden zoude, beloofde hij den Spanjaarden nog
meer goud, indien zij ook hem vrij maken wilden. Zij
waren daartoe bereid, doch toen Atahualpa vernam 3, wat
er 4 omging 5, liet hij zijnen broeder ombrengen. Zoo werd
dan Pizarro, die nog eene kamer vol goud hoopte af te per-
sen 6, eene erge 7 streek 8 door de rekening gemaakt. Toor-
nig 9 over dezen moord, ging hij met Almagro, die met ver-
sterking aangekomen 10 was te rade 11 of het niet het best
zijn mocht, van deze gebeurtenis 12 gelruih te malcen\2> om
den Inca onder den schijn van recht\'^ te dooden en zich in
het bezit zijner landen te stellen.
1. partei, f. 5. porgehen. 9. aufgebracht. 13. benugen.
2. urn. 6. crprejfen. 10. anlangen. 14. Siecht.
3. erfahren. 7. fchlimm. 11. ju Stathe.
4. hUjft weg. 8. ©trich, m. 12. (grcignig, n.
34. Vervolg.
Almagro wensehte dit en nu werd er een gerecht verzameld,
bij hetwelk Pizarro met Almagro het voorzitterschap 1 be-
kleedde 2. Hij liet den ongelukkigen Inca, in plaats van hem
zijne duur gekochte vrijlieid weder te geven, als eenen broe-