Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
340.
derlinge 2 aanspraak 3 aan den koning, welke de Peruaansche 4
tolken hem, zoo goed zij konden, zochten te verklaren 5. Wat
de Inca er van verstond, beantwoordde hij zeer verstandig.
De monnik 6 echter geraakte 7 over zijne antwoorden in woede,
sloeg met de hand op den bijbel 8 en riep; „Hier staat het;
„alles wat dit boek zegt moet geloofd worden." De Inca nam
den bijbel, hield denzelven aan zijn oor, en zeide: „Dat
„ding zwijgt, het zegt mij niets," en wierp het op den grond 9.
Hij had geen begrip 10 van de schrijfkunst II.
1. Sclbprcbi? 4. pcruanlfch. 7. gerathen. 10. Segriff, m.
gcr. 5. crflarcn. 8. Slbel, f. ll.echr«ibc?
2. fonberbar. 6. soiönc^. 9. grbe. fun(?, f.
3. Dlcbc.
31. Vervolg.
De monnik werd woedend 1 over zulk eene verachting der
Heilige Schrift en schreeuwde in zijnen onverstandigen ijver :
„Ha, gij vervloekte 2 heiden 3 1 Zoo bespot 4 gij Gods aller-
„heiligst woord? Siianjaarden 5, Christenen! hebt gij het ge-
„zien? Op, te wapen 6, te wapen! Straft deze ontheiliging
„aan de goddelooze 7 honden." — Plotselijk 8 werden op
Pizarro's wenk de Peruanen aangevallen. Het donderen der
kanonnen en het musketvuur 9 der weinige Spanjaarden brach-
ten in eenige minuten het geheele leger in wanorde 10. De
ruiterij 11 snelde toe 12, hieuw onder hen in 13, vervolgde
de vluchtenden en richtte l4 een afschuwelijk 15 bloedbad 16
onder hen aan 14. In den eersten schrik liep het geheele
leger uit elkander.
1. ergrimmen. 6. ju ben $ffia(fcn. 10. Unorbnung. 14. anrichten.
2. perfiucht. 7.ruchIoé. 11. Sleiterei. 15. graglich-
3..C)eibe. 8. plöglich- 12. ^eranfpren? 16. Slutbab.
4. per^öhnen. 9. ?Oïuéfe(en? gen.
5. (Spanier. feuer. 13. ein.
32. Vervolg.
Van alle vrienden en dienaren verlaten, werd de ongeluk-
kige Atahualpa gevangen genomen en weggesleept 1. Toen
hij bemerkte hoe begeerig de Spanjaarden naar goud waren.