Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
337.
24. Ontdekking van Peru.
Eerst over de 1 dertig jaren na de eerste ontdekkingsreis
van Columbus, werd door eenige Spaansche gelukzoekers 2
Peru ontdekt. De voornaamste onder hen was Erans Pizarro,
de natuurlijke zoon van eenen Spaanschen edelman, dan zijn
vriend d'Almagro, die niet eens wist, wie zijne ouders waren,
en Hernando Luque, een rijk geestelijke, die het geld tot de
onderneming gaf. De eigenlijke ontdekker Pizarro, een man
van groote kracht naar 3 ziel en lichaam, was door zijne
moeder in de opvoeding 4 zoo verwaarloosd 5 geworden, dat
hij niet eens leerde lezen en als knaap de zwijnen hoedde 6.
Als jongeling ging hij naar Amerika en diende onder Cortez
bij de verovering van Mexico,
1. llïjft weg. 3. an. 5. tjcrnachläf? 6. hüten.
2. Slbenfcucr. 4. grjichung. figcn.
25. Vervolg.
Seeds lang had hij van een goud- en zilverrijk land in Zuid-
Amerika gehoord, zonder nauwkeuriger 1 berichte daarvan
te kunnen krijgen 3. Hij vermoedde 4 echter, dat er nog
aanzienlijke 5 onbekende landen aan de kust der Stille Zee
moesten liggen; daarom nam hij zich voor dezelve te bevaren 6,
en verbond zich te dien einde met d'Almagro en Luque. De
eerste reis ondernam hij echter zonder hen, met 120 man,
op gemeenschappelijke 7 kosten. Zoo scheepte hij zich op den
14 Nov. 1525 te Panama op een enkel schip met zijne reis-
genooten 8 in. Hij had juist 9 het ongunstige jaargetijde 10
getroffen en met groote moeielijkheden 11 te kampen 12, eer
hij de kust van Quito bereikte.
1. genau. 5. bcbeutcnb. 8. iXeifcge? 11. Sefchrocr?
2. g^achricht, f. 6. bcfchiffcn. fahrte. be.
3. erhalten. 7. gemein? 9. gerabe. 12. fämpfen.
4. »ermuthen. fchaftlich- 10. iahreéjeitj.
26. Vervolg.
Hier was hij in het land, dat hij zocht; hij vond het met
tamelijk 1 beschaafde 2 inwoners sterk bevolkt, en trad in
14' DEUK. 22