Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
329.
ontdekt. In het jaar 1463 stierf Hendrik. Koning Johan II
was echter met niet geringer' ijver bezield 5. Zijne schepen
kwamen nog verder; zij ontdekten de goud- en slavenkust en
kwamen tot Kongo. Aangemoedigd 6 door zulk een gelukkig
gevolg 7 nam hij voor 8, zoo mogelijh 9 geheel Afrika om te
zeilen, en eenen weg ter zee 10 naar Indië te laten zoeken,
om den rijken handel daarheen aan zich te trekken.
1. Schiffmann? 3. gigur, f. 5. belebt. 8. ftcheorneh?
fchaft, f. 4. Sluffchen cr? 6. erttiutitertt. men.
2. oertraut. regen. 7. frfolg, m. 9. roomöglich.
10.5ur6ee.
9. Vervolg.
Eenen zijner schippers — 15artholomeus Diaz was zijn naam —
ware het bijna gelukt, ßeeds zag hij de kaap, die de zuide-
lijke spits 1 van Afrika uitmaakt, duidelijk voor zich liggen;
hij wist echter niet hoe nabij 2 hij zijn doel 3 was, en liet
zich door hevige stormen, vrees voor gebrek aan levensmiddelen
en een oproer 4 van zijn scheepsvolk bewegen, om terug te
keeren. Den koning werd bericht van de reis gegeven. Toen
hij echter hoorde dat Diaz die veelbelovende kaap de kaap
der stormen noemen wilde, sprak hij: „Neen niet alzoo ,
mijn geliefde, zij zal de kaap de 6 goede hoop heeten," en
dezen naam behield ze va7i toen af 5 werkelijk.
1.©pi§e, f. 3.3iel, n. 4. (Empörung, f. 5. oonbortan.
2. nah, (3). 6.vert.i>tu
10. Vervol g.
Koning Johan II beleefde 1 echter de omzeiling 2 niet; zij
volgde 3 eerst in het jaar 1498 onder den Koning Emanuel, door
Vasco de Gama, een Portugeesch edelman, die de kaap ge-
lukkig omzeilde 4, aan de Zuidoostelijke kust van Afrika verder
stevende en wel behouden de Indiaansche stad Calicut bereikte 5.
Het groote vraagstuk 6 was nu opgelost 7. Thans tracht-
ten 8 de Portugeezen den Arabieren en Armeniërs den voordee-
ligen 9 handel met kaneel 10, kruidnagelen 11, peper, gember 12,
1. erleben. 4. herumfcgcln, 7. löfcn. 10. ^irnmt.
2. Umfchtf? umfchiffen. 8. fich bemü? ll.@cn)ürj?
fung. 5. erreichen. hen. nelfe, f.
3. erfolgen. 6. -Jlufgabe, f. 9. einfraglich. 12. 3ngmer.