Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
327.
Zoo is Athene bijna niets anders dan een hoop van bouw-
vallen 10 geworden, doch thans is de tijd gekomen, dat 11
deze stad zich weder zeer zal verheffen 12 daar zij nu de
hoofdstad van het nieuwe Grieksche koninkrijk geworden is.
Eeeds heeft zij door nieuwe straten en huizen veel gewonnen.
9. gefd^madloé. 10. Stuine, f. 11. wo. 12. heben.
4.
Hij stond bij mij. Ik deed het voor haar. Vergeet mij niet.
Ik dank u. Hij hielp mij. Hij viel op den neus. Het ligt
slechts aan u. Men vroeg naar hem. Bij hare goede moeder.
Onze tuin ligt buiten de stad. Kom toch spoedig bij mij. Hij
ging in den tuin. Wij zijn niet bang voor hen. De rups
kroop op den boom. Ik heb het in dit boek gelezen. Hij
is voor ons gekomen. De leeuwerik vloog in de lucht. Wij
stonden achter u. De boomen staan naast het huis. Hij stak
het boek in den zak. Het geschiedde op een zondag. Hij
nam het boek in de hand. De steen viel voor hem neder.
5. Ontdekkingen der Portugeezen.
Eeeds in het begin der vijftiende eeuw maakten de Portu-
geezen zeer gewichtige 1 ontdekkingen aan de westkust van xVfrika.
Prins Hendrik, zoon van (den) koning Johan I en een groot
vriend der scheepvaart 2, konde niet gelooven, dat de geheele
luchtstreek 3 tusschen de keerkringen 4 zoodanig verzengd 5
werd, {teg. tijd, aanv. wijs) dat zij onbewoonbaar was
{teg. tijd, aanv. wijs), gelijk men zich toen 6 voorstelde.
Ten minste wilde hij weten hoe ver men komen konde en de
kust leeren kennen. Hij rustte 7 daarom op zijne eigen kos-
ten schepen tot ontdekkingsreizen uit 7; en zie, eene zoo
edele weetgierigheid 8 bleef niet oïibeloond.
1. wichtig. 3. €rb(ïrich, m. 5. burdjglühen. 7. auérü(ïen.
2. Schifffahrt. 4. 5Benbefreié. 6. bamalé. 9. 5öig6egierbe.
6. Vervolg.
Een der uitgeloopen vaartuigen 1 werd door tegenwinden 2
naar het eiland Porto Santo gedreven 3, dat nog thans aaii
de Portugeezen behoort. Zoo was dus de eerste ontdekking ge-
daan 4. Weldra deed men eene tweede nog gewichtigere. Men zag
namelijk van dit eiland 5 in de verte 6 een nevelberg 7 zicli
1. gahrjeug. 2. wibrigec ïffiinb. 3. »erfd^lagen. 4. machen.