Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
bet 2lal, de aal. ber de losch.
bet 2Jmbo§, het aambeeld. bet Sllonat, de maand.
bet 31nTOalt, de zaakbezorger. ber COïonb, de maan.
bet 3lrm/ de arm. bet ^fab, het pad.
bet 2)od)t, de pit. ber ©aim, de zalm.
ber ©olc^, de dolk. ber ©c^uf(» de schoft.
ber Gibam ^ de schoonzoon. bet de schoen.
bcr ©ema^l, de gemaal. bet ©faar, de spreeuw.
bet J^alm, de halm. bet ©toff, de stof.
ber ^aixd), de ademtocht. bet Sag, de dag.
bet J^ctjog» de hertog. ber ïtunfenboib, de dronkaard.
bet J^uf, de hoef. bet Unf)0lb, het gedrocht.
ber J^unb, de hond. bet gielftag, de veelvraat.
ber Saut, de klank. bcr Söicbe^opf, de hoppe.
ber Seicfenam, het lijk. bcr JoH, de duim (maat).
De uitheemsche woorden dezer verbuiging veranderen over
liet algemeen niet van klinker behalve de volgende:
ber G^orat, het kerkgezang,
ber jïanal, het kanaal,
bet Jïapfan, de kapelaan,
bet ^alaft, het paleis,
bet de paus.
ber 31bt, de abt.
bcr 21ltar, het altaar,
bcr 55ifd;of, de bisschop,
bet jïarbinal/ de kardinaal,
ber ^Oïarfch, de marsch,
bet COJorajt, het moeras.
Aanmerhing. 1. In de woorden, uitgaande op g, wordt dit
letterteeken bij de verlenging in flT veranderd, wanneer name-
lijk de § voorafgegaan wordt door een' Jcorten klinker; b. v.
ber beé glufTe^/ bem gluflTc, ben gfug, bie Slüfle, enz.
Doch, is de klinker vóór de § in de uitspraak lang, dan
behoudt het woord die letter door de geheele verbuiging heen:
bet @ru§, beé ©rugeé, bem @ru0e, bie ©rüge, enz. (*)
Aanmerking. 2. De c in den tweeden en derden naamval
wordt welluidendheidshalve dikwijls weggelaten, wanneer de
klemtoon niet op de laatste lettergreep valt, beé jïönigé, bem
Äönig, beó ?S)iona(é, bem SJïonaf. Dit heeft vooral in den
derden naamval bij stofnamen en afgetrokken zelfstandige
(*) liet teeken - zal de lengte, en — de kortheid der klinkers vóór de
^ aanduiden.