Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
326.
ste staatsmannen 3, veldheeren, wetgevers 4 en redenaars 5 ,
welke de geschiedenis kent, leefden; waar de bekwaamste 6
bouwmeesters 7, beeldhouwers en schilders 8 wedijverden 9 om
de stad met hunne meesterstukken 10 te versieren 11; waar
de uitmuntendste 12 dichters den roem der natie bezongen,
en de edelste wijzen aan hunne tijdgenooten 13 die lessen 14
voordroegen, welker zuiverheid 15 en waarheid nog thans
een voorwerp onzer bewondering zijn. De tegenwoordige 16
stad is op verre na niet 17 zoo groot als de oude.
5.gicbner. 9. wettcifera. 13.3citgcno(ï'c. 17.6eimei(cm
6. gefchicft. 10. g3ïei(ïm»crf. 14. Êehre. ntc^t.
7. Baumctjïa-. ll.fchmüdcn. 15. Sleinhcif.
8. COIaler. 12. auégejeichnct. 16. jcglg.
2. Vervolg.
Thans wordt Athene door eene soort vanl wal omgeven,
die even zoo weinig als de tegenwoordige poorten met de
ligging 2 van den voormaligen 3 door Themistokles gebouwden
muur 4 overeenkomt 5. Wat er 6 van oudheden 7 nog voor-
handen 8 is, ligt thans grootendeels buiten de tegenwoordige
stad. Zelfs de Akropolis of burg 9, die voorheen midden in
het oude Athene lag, bevindt zich thans van den omvang 10
der stad uitgesloten. Een weemoedig 11 gevoel bevangt 12
den in de geschiedenis ervaren 13 reiziger, indien hij methetgeen
Athene eens was, zijn tegenwoordigen toestand vergelijkt.
1.2lrt, f. 5. cntfprcchen(3). 9. Burg, f. 13.bcn)anbcrf.
2. Sage. G.ilijfl weg. 10. Umfang.
3. chcmalig. 7. 3ilterthum. 11. roehmüthfg.
4. gjjauer, f. 8. üorhanben. 12. crgreifen.
3. Vervolg en slot.
Uit de nog staande tempels hebben de Turken moskeeën 1
en de Christenen kerken gemaakt, en de puinhoopen 2 der
oude heerlijke gebouwen, welke eens de openbare 3 plaatsen 4
versierden 5, liggen door de stormen des tijds en door de
barbaarschheid 6 der menschen verstrooid 7 rond, of worden
tot bouwsteenen 8 voor de smakelooze 9 huizen gebruikt; in
welke de tegenwoordige inwoners der stad leven.
1. sSiofchee, f. 3. cjfendich. 5. jieren. 7. jcrfireuen.
2. ïrümmer. 4. plag. 6. Barbarei. 8. Brtufïein.