Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
324.
abcc k( bcr Dbrigfcit
unb ©enugthuung fuc(;cn. (Sie
i|t noch reich noch fch^n« Öbet
er ober fein SBruber hat eö ge?
fhan. 3ch roeiß nicht ober er
eS gcthcin hat ober fein SSruber.
maar bij de overheid beschut-
ting eii vohloening zoeken. Zij
is noch rijk noch schoon. Of
hij of zijn broeder heeft het
gedaan. Ik weet niet of hij het
gedaan heeft of zijn broeder.
OVER DE ÏUSSCHENWERPSELS.
De tusschcnwerpsels, zijnde slechts uitdrukkingen onzer
gewaarwordingen, zijn aan geene taalregelen onderworpen,
dat is, zij kunnen evenmin een woord regeeren, als door een
woord geregeerd worden. Zij kunnen diensvolgens bij eiken
naamval staan: ach, bcr Shor' O, bCé Jhoren! o, bem
ïhoren! o, bcn Shof* — Het werkwoord, dat er of uit-
drukkelijk bijstaat, of toch gemakkelijk er bij gedacht kan
worden , bepaalt den naamval. — De oneigenlijke tusschcn-
werpsels ÏÏBohl! wel! j^eil! heil! 2öche! wee! enz. worden
alleenlijk met den derden naamval verbonden, die van het
uitgelaten werkwoord fein afhangt; b. v. SSohl (fci) Sir! Wel
(zij) u! Jp)eil (fci) Sir! Heil (zij) u! enz.
3Jch! ach! o! gilt! fiat! het zij zoo!
ïetber! helaas! Sffieg! mac^t pla§! weg! maak
3iu! au! ai! plaats!
Sieber @Oft! lieve Heer! J^alt! halt cin! halt! houdt!
Urn ©ottcé roillen! om Gods 3ch mochte toU roerben! dat is
wil! in Gods naam ! om dol te worden !
geuer! brand! vffiohlan! welaan! kom!
3u -Oülfel helfet, help! 9ïun! roohlan! wel nu!
.^altetbcnSieblhoudtdendief! gufïig! frifch! lustig! vaardig!
®ehe euch ! wee u!
«Pfui! foei!
vJBcrba! wat voor volk!
2>orroarté! voorwaarts!
3urüd! achteruit! terug!
3a fo ! O ja !
€t ftch boch' ei zie toch!
poffen! wissewasjes.
3mmerhin! het zij zoo!
frisch op!
.^ijrt! hoort!
^Po^taufenb! de drommel waar-
lijk!
3né ©eroehr! te wapen!
jïopf roeg ! berg uw hoofd!
©Ott fei Sanf! God zij ge-
dankt !
©tili! stil! enz.