Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
318.
10. Tijdbepalende en tijdsopvolging aanduidende
voegwoorden:
«Ié, toen. tnbeffcn, intusschen.
ba, toen. nachbcm, nadat,
jule, toen. fêitbcm, sedert,
roann, wanneer. c^e, eer.
roa^renb, gedurende dat. becor, voordat,
inbem, terwijl. fo balb, zoodra.
11. Plaats-lepalende voegwoorden:
«50, waar. nJO^cr, van waar, waaruit.
12. Vergelijkende voegwoorden:
mie, gelijk. alfo, zoo.
gleichmle, gelijk als, alsof. fo — alé, zoo — als.
fo, zoo. cbcn, evenzoo,
fo mie, gelijk.
13. Voorwaardelijlce voegwoorden:
menn, indien. fallé, ia geval,
mofern, bijaldien. mo nld;t, zoo niet.
menn anberé, indien anders. fonjï, anders,
anger menn, behalve wanneer, benn, want.
14. Verhouding-bepalende voegwoorden:
je — je, hoe — hoe. je me^r — befïo me^r, hoe
je — beffo, hoe — des te. meer — des te meer.
15. Oogmerk-aanduidende voegwoorden:
bamit, opdat, ten einde. um JU, om te.
auf ba§, opdat.
Aanmerkingen over het gebruik van eenige
voegwoorden.
Slber en fonbern. Beide deze voegwoorden zijn tegenstel-
ling-aanwijzende, doch met het volgende onderscheid: fon?
bern wordt alleen na ontkenningen gebezigd, wanneer de