Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
313.
aufgang um cine ©chifb?
mache abjulöfen, bie über bie
3?acht geitellt geroorbcn roar.
Sie @chilbroac^)e roar fort! ©ic
liegen an ben Drt einem anbe?
ren ?0Jann, tnbcm (le Ihn beffe?
reé ©lücE roünfchfen.
ging de waclit bij zonsopgang
heen om een schildwacht
af te lossen, die gedurende
den nacht geplaatst was ge-
worden. De schildwacht was
weg! Zij lieten op de plaats
eenen anderen man, terwijl zij
hem beter geluk wenschten.
49.
„gürchfet nicht," crroieberte
er mit 5Barme, „ich roerbe nic^t
„entlaufen." befîimmtejeit,
nach bier ©tunben, fam bte
ïBache roleber, unb ju ihr un?
auéfprechlicheé Srfïattnen roar
<r roeg. ©ie fuchten runb um
ben Ort, feine ©pur pon ihn
it>ar JU ftnben. ©ie mugten
einen anbcrcn ?Wann an feine
©telle taffen, aber ber 3iber?
glaube roarb rege unter bie
jîrieger, unb ©chrecfen »er?
breitete ftch über baS 3iegiment.
©er Dberfî, »on ben aSorfall
Unterricht, bcfchlog, bie2öache
JU begleiten, fobalb ber ^pofîcn
abgelöfl roerben füllte. Sr ging
mit feine jîrieger, aber bcr
(Erfolg roar roie üorher. 3îach
biefen 23erfuchen jögerte ber
Oberff, ob er an biefen Ort
cine ganje Compagnie ober einen
cinjclnen SKann (îeHen foHtCj
benn cr roar entfchloffcn, bie
Urfachc JU entbecfen, obgleich
er aué ?9îenfchlichfcit nicht einen
3)îann mehr ber ©efahr hätte
auéfcöcn mögen, ©er arme
„Vreest niets," hervatte hij
met warmte, „ik zal niet weg-
„loopen." Op den bestemden
tijd, na vier uren , kwam de
wacht weder, en tot hunne
onuitsprekelijke verbazing was
hij weg. Zij zochten rondom de
plaats, geen spoor van hem was
te vinden. Zij moesten een an-
deren man in zijne plaats laten,
maar het bijgeloof verhief zich
onder de krijgslieden en schrik
verspreidde zich over het regi-
ment. De overste, van het
voorval onderricht, besloot de
wacht te vergezellen, zoodra
de post afgelost moest worden.
Hij ging met zijne krijgslieden,
maar het gevolg was als te
voren. Na deze proeven aar-
zelde de overste of hij op deze
plaats eene geheele compagnie
of een enkel man plaatsen zoude;
want hij had besloten de oor-
zaak te ontdekken, ofschoon
hij uit menschelijkheid niet
een man meer aan het gevaar
wensehte bloot te stellen. De
arme man, welke thans aan de