Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
J^cugabcln (f.) bcm ®3rtncr. Sic
SJuffc^crö (m.) bcr ©arten (m.)
»on bcm ifaifer. Sie ©d;n)e|ler
tjcrgicbt bcn Sruber bie geiler
(m.). Ser Sicner gab bcm Äut^
fc^cr bie Satteln (m.), ber .^afer
(m.), bic (m-) unb bic
^alfter (f.). Scn gc^jafer fürc^^
tef bie Jiger (m.) unb bic «pam
tf^er (m.).
De opzieners van de tuinen des
keizers. De zuster vergeeft
den broeder de misslagen. De
bediende gaf de zadels, de
haver, de teugels en de hal-
sters aan den koetsier. De
herder vreest de tijgers en de
panters.
TWEEDE VERBUIGING.
De zelfstandige naamwoorden van deze verbuiging nemen
in den eersten naamval van het meervoud eene e aan, en in
den derden naamval en. De tweede naamval van het manne-
lijke en onzijdige enkelvoud eindigt in eé of en de derde
naamval in C- Zie hiervan een voorbeeld:
M a n n e 1 ij k.
Enkelvoud. Meervoud.
1. bcr Saum, de boom. bic SSumc, de boomen.
2. bcé Saumcé, des booms o/" ber Sa'umc, der of van de
van den boom. boomen.
3. bem 55aumc, den of aan ben Säumen, den of aan de
den boom. boomen.
4. bcn Saum, den boom. bic Säume, de boomen.
Tot deze verbuiging behooren meest alle stamwoorden van
de drie geslachten; voorts alle afgeleide op: and, ig, ling,
niss en sal eii de meeste vreemde woorden van het mannelijk en
onzijdig geslacht, die eene Duitsche gedaante gekregen hebben.
ber de tak.
bcr Sacfe, de beek.
bcr Sanb, de band.
ber Sart, de baard,
bcr grofcf), de kikvorsch.
ber Sauc^, de buik.
ber Sranb, de brand,
bcr Srief, de brief,
bcr grcunb, de vriend.
bcr gcfjiag, de slag.
ber 2?icb, de dief.
bcr Sunfï, de damp.
bcr gcinb, de vijand,
bcr gifd;, de visch.
bcr SIo^, de vloo.
ber glor, de krip.
ber §Iu§, de rivier,
ber ©arg, de doodkist.
2*