Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
305
luid van 20 eeTi bevel 21 van Lodewijk XIV, ontnomen 22.
Duizenden ontvluchtten 23; nogtans 24 werden er velen, niet
ver van de grenzen, door 25 dragonders 26 ingehaald 27, en
wegens hunne ongehoorzaamheid 28 schrikkelijk mishandeld.—
De landvoogd 29 Gessier liet den Zwitser Willem 30 Teil, %iit
Icracht van 31 een onrechtvaardig 32 bevel, over het Wald-
stetter meer 33 naar 34 eene gevangenis 35 brengen 36; deze
ontkwam 37 echter door middel van 38 een' sprong 39 uit
de boot 40 , niet ver van 41 den oever 42, en doorschoot 43
naderhand 44 den landvoogd.
23. entfïichen.*
24. jcboch.
25. »on.
26. ®ra3oner,m. 1.
27. einholen.
28.Un9ehorfam,m.2.
29.ganb»03t(ö),m.2.
30. aöilhelm.
38. termltteljl.
39. ©prung (ü), m.
2.
40. Jïahn (ä), m. 2.
41. unweit.
42. Ufer, n. ].
43. crfdjiegcn.*
44. nad^her.
31. öermöge.
32. un9ered)t.
33. ber walbftetter
©ee.
34. in.
35. ©efangnig, n.2.
36. führen.
37. entnommen.*
191.
Wallenstein speelde in den dertigjarigen 1 oorlog eene voor-
name rol 2, en lewees groote dienden, aan 3 den keizer
l'erdinand II, voor wien hij, meer dan eens, vermogen en
leven in de waagschaal stelde 4. Zonder 5 hem had het
huis van Oostenrijk 6 moeten bezwijken 7; want hij vocht
met schranderheid 8 en dapperheid tegen de vorsten van het
Nedersaksische 9 verbond 10, eu streed 11 met geluk tegen 12
den graaf van Mansfeld, dien hij bij de stad Dessau over-
won 13. Naar 14 grooter dingen strevende 15, trok 16 hij ien
laatste 17 naar Eger, in het koninkrijk Bohemen 18, en vond
hier, door omgekochte 19 sluipmoordenaars 20, den dood.
1. brei§ig;ahrlg. 7. unterliegen.* 15. flrebcn.
2.gra'njcnbe3ïoae,f.3, 8. jflughclt, f. 3. 16. jlehen.*
9. ntcberfächftfch.
10. S3Ünbni§, n. 2.
11. ftrciten.*
12. lülbcr.
13. heftegcn,
14. nacf;.
3. ftch öerbicnt
machen um.
4. reagcn.
5. ohne.
6. baé .^aué Oip
reic^.
14® DRUK.
17. juicht.
18. 35öhmen.
19. blngen.*
20. ?9ïeuchelmi>ct)er,
m. 1.
20