Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
304.
189.
Arbeidzaamheid 1 en matigheid 2 geleiden 3 tot een' hoogen
en gelukkigen ouderdom 4. — Uit de oogen, uit het hart 5. —
Wacht tiQ, over 7 andere menschen te oordeelen; spreek ook
niet veel van u zelven. — Na den regen schijnt de zon. —
Men roemt van de oude Duitschers dat zij met onverschrok-
ken 8 moed 9 den dood te gemoet 10 gingen. Voor den slag 11
en na denzelven hieten 12 zij heilige krijgsliederen 13 aan 12.
Het gevoel 14 is bij den mensch schier 15 overal fijner dan bij
de dieren. —Sedert het jaar 1517 kwam het slot 16 aan het schiet-
geweer 17 in gelruih\^. Voorheen 19 bediende men zich tot
het losbranden 20, gelijk 21 nog tegenwoordig bij de kanonnen,
van eene lont 22.
9. gijuth, m. 2.
10. entgegen.
11. ed;Iad)t, f.
12. anffimmen.
13. ÄriegSIiet», n. 4.
14. ©efühl, n. 2.
15. faft. [n. 4.
16. geuerfd^löi (ö),
190.
1. Qlrbeitfamfeif,f.3.
2. s)}ïagtgfeU, f. 3.
3. führen.
4. ailter, n. 1.
5- ©tnn, m. 2.
6. ftch ^üUn.
7. non.
8. unerfchrocfcn.
17. gchieggcivehr,
n. 2.
18. gebräuchlich.
19. tjorher.
20. foébrennen,
n. 1.
21. roie.
22. fiuntc, f. 3.
Bij de Thermopylen vocht 1 Leonidas, in weenvil van 3 de
menigte der vijanden 2, gelijk een leeuw 4, en streed 5 met
zijne dappere 6 schare 7, krachtens 8 de Spartaaijsche 9 wet 10,
tot den 11 laatsten ademtocht 12. — Ten gevolge m» 14 het
edict 13 van Nantes, dat Hendrik IV ia het jaar 1598 ver-
leende 15, verkregen 16 de Hervormden 17 in Frankrijk men-
schen' rechten 18; doch 19 in 1685 werden hun deze, naar
1. fechten.*
2. bte feinbliche
®îenge.
3. ungcad;tct.
4. Söroe, m. 3.
5. fä'ntpfcn.
6. tapfer.
7. ed;aar, f. 3.
8. fraft.
9. fpartanifd;.
10. ©efe|, n. 2.
11. bis jum.
12. Slthemjug (ü),
m. 2.
13. gbict, n. 2.
14. jufolge.
15. geben.*
16. erhalten.*
17. reformirt.
18. g);enfd;enrechfc.
19. aber.
20. laut.
21. Befehl, m. 2.
22. nehmen.*