Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
301.
5. Eene voorkeur, een voorrang aanduidende, als:
©nabe fcor ergeren taffen, genade voor recht bewijzen,
baé hot er tor 2)tr Doraué, dat heeft hij boven u vooruit.
t)or allen ©ingcti, f hun ©te btefcé, voor alle dingen, doe dit.
©cgcn, mlber, tegen,
©cgen wordt gebruikt in den zin van tegen en van jegens.
5S3ibcr, beteekent slechts tegen, en sluit meer het begrip van
vijandelijken tegenstand in zich.
gr h<»"bclt mibcr ^Pflicht unb hij handelt tegen plicht en
©cmilTen,
gegen of miber ben geinb ju
gelbe jiehen,
roaé habet Ihr gegen of mibcc
mich?
ihr rebef gegen ofroibercuchfelbfl,
bie Siebe eineé SSafcré gegen
(niet mibcr) feine Äinber,
et ifî banfbar gegen feinen.
5Bohlfhäter,
ich Ivette hunbert gegen giné,
et i(î gegen bcn 5Dîûrgen etn?
gefchlafen,
ctn gebenéalfer t(î gegen bie
groigfeit roie ein Stopfen
SSalJer gegen baé îOicer,
Bei, ju,
geweten,
tegen den vijand te velde
trekken,
wat hebt gij tegen mij ?
gij spreekt tegen u zelven.
de liefde eens vaders jegens
zijne kinderen,
hij is dankbaar jegens zijnen
weldoener,
ik wed honderd tegen een.
hij is tegen den morgen in-
geslapen,
een leeftijd is in vergelijking
van de eeuwigheid, als een
droppel water in vergelijking
van de zee.
bij, te.
Bei, wordt bij de werkwoorden gesteld, die eene rust aan-
duiden, als:
gr i(t bet mtr, hij is bij mij.
3u, wordt bij de werkwoorden geplaatst, welke eene be-
weging te kennen geven, als :
j?ommt JU mir, komt tot of bij mij.
2Son, van, door.
Eij lijdende werkwoorden wordt het voorzetsel door, dat
den handelenden persoon aanduidt, door üon vertaald,
©er .Sïnabe mirb pon felnem de jongen wordt door zijn
gehrct gclobt, meester geprezen.