Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
299.
ein J^aué für einen ©arten een huis voor eenen tuin in-
eintaufchen, ruilen,
ifl baS ber Danf für meine is dat de dank voor mijne
?0?ühe ? moeite ?
ich n'thf bafür, het is mijne schuld niet.
ftch für einen .fünjller (Slrjt), zieh voor eenen kunstenaar
U. f. n). ausgeben, (arts), enz. uitgeven.
3. Als men ziju gevoelen omtrent iemand of iets uitspreekt, als:
ich halte ihn für einen ehrlichen ik houd hem voor een eer-
SJJann, lijk man.
ich halte eS für nöthig, ik houd het voor noodig.
ich halte ihn für roeife, ehrlich, ik houd hem voor wijs', eer-
flug, U. f. ro. lijk, verstandig, enz.
ich nahm eé für ©cherj an, ik nam het voor scherts aan.
er fcha^t jtch'S für bie grogte hij rekent het zich voor de
Shre, grootste eer.
4. Eene nadere beperking.
ich, für meine 5|3erfon, für mich, voor mij.
für jc$t, vooralsnog, voor het oogenblik.
für biefeS SWal, voor dit maal.
Slïann für 9)Iann, man voor man.
©tücE für ©tücE, stuk voor stuk.
gug für gug, voet voor voet.
fürs (für baS) €r(le, voor het eerste.
fürs (für baS) 3'®elfe, voor het tweede.
an unb für ftch betrachtet, op zieh zelven beschouwd.
93or regeert den derden naamval met het denkbeeld van
iets dat in rust is, en den vierden, als het met eene bewe-
ging naar eene andere plaats gedacht wordt. 93or beteekent
een vroeger aanzijn, zoowel van de plaats als van den tijd.
(in het Eransch devant, avant, enz.)
1. Om den tijd, in tegenoverstelling van na, uit te
drukken, als:
eor brei Sagen, voor drie dagen,
et: reifle t)Or mir ab, hij vertrok voor mij.
er geht öor mir, hij gaat voor mij.