Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
298.
ich eé urn .C)errn Sruberé SBitlen gethan, ik heb
het gedaan om mijnheer uws broeders wil.
Aanmerkingen nopens eenige voorzetsels
in het b ij zonder,
gür, t>or, voor.
gür, voor, in plaats van (in het fransch pozir) regeert den
vierden naamval en wordt gebruikt:
1. Om het begrip van ieti behoeve of in de plaats van,
ten voor- of nadeele van iemand of iets, of dergelijke betrek-
kingen uit te drukken.
für 3«n'anben bejahUn, fragen,
Sürge bietben,
einen Slnberen für i^n prebigen
laffen.
id) arbeite für meinen SSruber,
ein 2Bort für baé anbere fe|en,
elné für atte SKal,
5[ßer nicht rciber uné i(ï, ber
i(t für uné,
Ser Vater forgt für feine Äinber,
cr nahm cé für fich,
baé ifl eine ßehre für bich,
ich arbeite für ihr ©lürf,
baé hilft für ben .junger unb
ben Surjl,
biefeé ifï gut für (gegen) baé
gieber,
für ben ïob ifl fein ^raut ge?
iPachfen,
voor iemand betalen, vragen,
borg blijven,
een ander voor hem laten
prediken,
ik werk voor mijn' broeder,
een woord voor het andere
zetten,
eens voor al.
wie niet tegen ons is, die is
voor ons.
de vader zorgt voor zijne
kinderen,
hij nam het voor zich.
dat is eene les voor u.
ik werk voor hun geluk,
dat is goed voor den honger
en dorst,
dit is goed voor (tegen) de
koorts.
er is geen middel voor of
tegen den dood.
2. Om de waarde, den prijs, enz., van eenen persoon of
eene zaak, of hetgeen men daarvoor geeft, aanbiedt enz,
aan te duiden.
ich habe biefeé SSuch füreincn ik heb dit boek voor eenen
Shaler gefauft, daalder gekocht,
für ©elb fc^reiben, voor geld schrijven.