Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
296.
barübcr in plaats van über bcmfclbctt, über baéfelbe, daar-
over, er over.
barunfer „ „ „ unter bemfelben, unter baéfelbe, daar-
onder, er onder,
barum „ „ „ um baéfelbe, daarom, er om.
roobel „ „ „ bei roelcbem, waarbij,
moburch „ „ „ burch melcbeé, waardoor,
roofür „ „ „ für rcclcheé, waardoor,
rcogegen „ „ „ gegen melc^eé, waartegen,
womit „ „ „ mit welchem, waarmede,
wonach „ ,, „ nach welchem, waarna,
woran „ „ „ an welchem, an welche^, waaraan,
worauf „ „ „ auf welchem, auf welcheé, waarop,
worauf „ „ „ aué welchem, waaruit,
worein ,, ,, „ in wclcheé, waarin,
worin „ „ „ in welchem, waarin,
worüber „ „ „ über welchem, über welcheé, waarover,
worunter „ „ unter welchem, unter welcheé, waar-
onder.
Deze samengestelde woorden mogen niet gescheiden worden
gelijk in het Nederlandsch. Men zegge dus niet: ba wei§ ich
nichté üon, ba habe id) nidjté gegen, maar batoon wei§ ié
nid)té, id) habe nichté bagegen, daar weet ik niets van, daar
heb ik niets tegen.
4. De voorzetsels worden vóór het woord geplaatst dat
zij regeeren , als :
wir gingen burch baé ©cbüfch, wij gingen door het bosch.
Uitgezonderd :
halben, halber, ter oorzake, halve.
jUWibcr, tegen,
entgegen, te gemoet, tegen,
gegenüber, tegenover.
welke altijd achter de geregeerde woorden gesteld worden, als:
Ciaé 1(1 mir Juwiber, dat staat mij tegen.
feiner Sugenb ha'bcn, om zijne deugd.
er fprad) cé (Sewiffcné halber- dit sprak hij gewetenshalve.
bem SSater entgegen, den vader te gemoet.
ber j?ird)e gegenüber, tegenover de kerk.