Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
294.
Sr brach in bttfcrc ^hr«"««
3cmanbcm in bie Siebe fallen,
in bie SRac^t fpiclen.
Sie ©fube ^at achtzehn gu§
in bie Sange unb uicrjehn
gu§ in bie Sreite (gcme(fen).
Uebet bem langen ©uc^en er?
müben.
Ueber eine ©ac^e fchreiben.
Ueber We .^älffe ju tjlel.
Sie S3rü(fe geht über ben
ging.
Sé wahrt fchon über ein 3aht
(^in).
€c »crfprach bieé unter ber
$5ebingung.
Sic ©achen würben unter ih?
rem CBerthe üerfauft.
Set j?cieg gehört unter bie
größten Uebel ber'ffiBelt.
3ch rechne Ihn unter meine
greunbe.
Seihe mit baé Such auf eine
©tunbe.
Sie Sveihe i(t an mir.
Hij borst in bittere tranen uit.
Iemand in de rede vallen.
Tot in den nacht spelen.
De kamer heeft achttien voet
in de lengte en veertien in
de breedte.
Bij het lange zoeken moede
worden.
Over eene zaak schrijven.
Over de helft te veel.
De brug gaat over de rivier.
Het duurt reeds over een jaar.
Hij beloofde dit onder de voor-
waarde.
De zaken werden onder hare
waarde verkocht.
De oorlog behoort onder de
grootste rampen der wereld.
Ik reken hem onder mijne
vrienden.
Leen mij het boek voor een
uur.
Het is mijne beurt.
Aanmerhingen over de voorzetsels in het algemeen.
1. SSié, tot, komt ook als voorzetsel voor bij eigennamen
van plaatsen en andere woorden, die zonder lidwoord ge-
bruikt worden; b. v.. üon Jg)amburg bié SBerlin; üon Öftern
bié spfïnglïcn, van Paschen tot Pinksteren. Ook in verbin-
ding met andere voorzetsels: bié in bie SRac^t, tot in den
nacht; bié auf (Einen, tot op een na.
2. Het bepalend lidwoord wordt somtijds met zekere voor-
zetsels samengetrokken, welke hetzelve vooraf gaan. Dit
spruit uit de snelheid der uitspraak voort, en alsdan plaatst
men aan het voorzetsel de eindletter van het lidwoord, dat
verzwegen wordt, b. v.: