Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
291
SJnffaff of ftatt mcineé Brubcré, in plaats van mijn'broeder,
gcingé of entlang (*) beé Slnffeé, langs de rivier.
Jufolge feineé Befe^leé of feinem Befehle jufolge, volgens
zijn bevel.
ader ©efa^ren, in weerwil van alle gevaren, trog
bem fchlcc^ten SBefter, in weerwil van het slechte weder.
2. Foorzetsels met den derden naamval.
?Oïit einem Briefe, met een' brief.
Stach meiner 3l6reife, na mijn vertrek.
Sfïachft naast u.
©ie SOïutter neb(t ber Soc^ter, de moeder benevens (met) de
dochter.
©ammt feinen grennbcn, met zijne vrienden.
Bei mir, bij mij,
@eif einem Sahre, sedert een jaar,
23on bem Sage an, van dien dag af.
Ju ber 3eit, op dien tijd.
©ie galfchheif blefeS SKenfchen i(t mir jurolbcr, de valsch-
heid van dezen mensch staat mij tegen.
€r fam mir entgegen, hij kwam mij tegen.
2lu§er ihm mar ïïjlemanb ba, behalve hem was er
niemand.
31 uS ber ©tabf, uit de stad.
2lu§er ber ©tabt, buiten de stad.
Binnen (innerhalb) acht Sagen, binnen acht dagen.
3. Voorzetsels met den vierden naamval.
<£r fuhr burch bie ©tabt, hij reed door de stad.
gr ging für feinen Brubcr, hij ging voor (in plaats van)
zijn' broeder.
Ohne (fonbcr) ©ich fann ich nicht leben, zonder u kan ik
niet leven.
Um bte jftrchc gehen, om de kerk (heen) gaan.
©egen ©Ich habe ich Bemeife, tegen u heb ik bewijzen.
©U fünbigft miber ©ott, gij zondigt tegen God.
(*) Snttang vindt men ook met den vierden naamval; docli dan staat
het gewoonlijk achteraan: ben StU? entlang.
19*