Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
289.
Door middel van het volgende rijmpje kan men zich de voorzet-
sels die den tweeden naamval regeeren, gemakkelijk eigen maken.
Univeif, mittcl)l, frafc unb roahrenb,
Êaut, ücrmöge, ungeadjtet,
Oberhalb unb unterhalb,
innerhalb unb außerhalb,
Dieéfeif, jcnfeit, halben, wegen,
©(att, auch langS, jufolge, trog,
©tehen mit bem ©enitiu (*).
£)bcr auf bie grage: weffen? —
Doch i|ï h'cr nicht j« »ergeffcn.
Daß bei biefen (e|tern brei.
31ud; ber Datio (t) rid)fig fei.
Aanmerhing. Bij lüngé en (ro§ wordt de tweede of derde
naamval onverschillig gebezigd: laugS beS ïGBegeS of taugé
bem ?S3ege, langs den weg. Ten aanzien van jufolge geldt de
regel: staat jufofge vooraan, dan regeert het den tweeden,
staat het achteraan, den derden naamval; b. v. jufofge mcineé
Sluffrageé, of meinem SJuffrage jufoige, ingevolge mijnen last.
V) Voorzetsels die den derden naamval regeeren:
bei, bij. aué, uit, buiten,
nach, iia, naar. außer, buiten, behalve.
JU, te, tot. feit, sedert,
entgegen, tegen, te gemoet. mit, met.
gegenüber, tegenover. neb(l, fammt, benevens, met.
nachfï, sunad;(ï, nabij, naast, öon, van, door.
juwiber, tegen, binnen, binnen.
Ook deze voorzetsels kan men zich gemakkelijk door de
twee volgende versregels in het geheugen prenten :
©djrcib: mit, nach, n'd<i)it, nebfl, fammt, bei, feit, üon,
JU, juwiber.
Entgegen, außer, aué, (ïcté mit bem Datio nicber.
c) Voorzetsels die den vierden naamval regeeren:
für, voor, (in plaats van). ohne, (foubcr), zonder,
burch, door. wiber, tegen,
gegen, tegen, jegens. um, om.
(*) Tweede naamval. (f) Derde naamval.
14° DRUK. 19