Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
285.
tjiel ßelb/ veel geld, en toielcé ©clb/ vele soorten van
muntspeciën.
t>tcl ^papier, veel (d. i. eene groote hoeveelheid van) papier
en pielcé papier, vele soorten van papier.
6. Hoe ... ook wordt vertaald door fo . . . auc^/ b. v.
fo lïofj fie and) fetn mögen, hoe trotsch zij ook ziju mogen,
fo reich er auch 'fï, hoe rijk hij ook is.
7. De woorden samengesteld met hin en als hinauf,
hinein, hinunter, hinüber, herein, herauf, herunter, borthin,
borther, herab, hinab, bahin, baher, wohin, enz. behoorentot
de bijwoorden, en daar ze in het gebruik zeer van de
Nederlandsche bijwoorden van dien aard afwijken, dient men
in acht te nemen, dat hin van den sprekenden persoon af, en
her naar den sprekenden persoon toe, beteekent. "Wil b. v.
iemand, die in een vertrek is, iemand inroepen, dan zegt hij:
j?ommen ©ie herein. Kom binnen; maar wil hij daarentegen
zeggen dat men de deur uitga, dan zegt hij: ©ehen ©ie hinaué.
Is de sprekende persoon op eene verheven plaats, en begeert
deze dat een ander bij hem kome, dan zegt hij: bommen
©ie herauf. Kom boven; ©ehen ©ie hinunter, Ga naar bene-
den. Zijn er twee voor de deur van een vertrek en de eene
wil tegen den anderen zeggen: Treed binnen, dan zegt hij:
Sreten ©ie hinein; maar is de eene in de kamer en roept hij den
anderen binnen, dan zegt hij: ïreten ©ie herein, ©feigen ©ie
herauf, kom naar boven, dan is de sprekende boven en de
andere beneden aan den trap. ©feigen ©ic hinauf, dan is
de sprekende nog beneden. Hetzelfde geldt ook van heraué,
hinaus, herüber, hinüber.
fomm her, kom hier. ich >»iß nicht hinein fommcn,
gehe hin, ga heen. ik wil niet binnen komen,
er geht hinein, hij gaat er in. fo fommen ©ie raenigfïené her?
fte fommt heraus, zij komt er uit. auf, kom dan tenminste
iPir fahren hinauS, wij rijden naar boven.
naar buiten. biefcS Sanb ifl fd;ön, ich fom?
fie laufen hinauf, zij loopen me baher, dat land is schoon,
naar boven. ik kom er van daan.
fommen ©ie herein, kom bin- tpollen ©ie nicht ipieber bahin?
nen. wilt gij er niet weer naar toe?