Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
283
baé crfïemal, de eerste maal, noch cinmal, nog eenmaal.
keer, reis. öon ncucn, van nieuw, op nieuw.
baé le^temal, de laatste maal.
8. Bijwoorden van ondervraging, enz.
matum? waarom? gci»i§, gewis, zeker.
wie? hoe? nnfchlbar, onfeilbaar.
rote fo? hoe zoo? undrcitig, onbetwistbaar.
l»ie balb? hoe gauw? atlcrbingé, ongetwijfeld.
aÜcmal, ieder maal, elke reis. n)0, waar.
mirflich, werkelijk. mohcr, van waar.
ja boch , ja toch. «öohln, waarheen.
t»ahrhaftig,waarlijk,waarachtig. roarum, waarom.
roahrlich, waarlijk. njcgmcgcn, weshalve.
jtdjerlich' zekerlijk. fd)lcchtcrbingé, volstrekt.
fürroahr/ voorwaar. burd;ané, geheel, volstrekt.
9. Bijwoorden ?an ontkenning.
ncin, neen. ganj unb gat nicht/ in het
tch fage ttein, ik zeg van neen. geheel niet. ;
auch ntc^t, ook niet. noch nicht, nog niet.
feincémcgeé, in geenen deele. nicht fo balb, zoo spoedig niet.
geenszins. nicht ganjlich, niet geheel.
racnig, ntdjf bid, weinig, niet lm ©egcnthcU, in tegendeel.
veel. nid;f nicht, niet meer.
nic^fé, niets. gat nicht, volstrekt niet.
gar ntd;té, niet met al. roeit gefehlt, het scheelt veel. i
10. Bijwoorden van twijfeling. '
»0 nid)t, zoo niet. fchroerllch, bezwaarlijk, moei-
ülcBctcht/ wellicht, misschien. elijk.
Aanmerhingen en regelen nopens het gebruik der
lijwoorden.
1. De bijwoorden kunnen wel is waar niet verbogen worden;
echter zijn sommige, gelijk de bijvoegelijke naamwoorden.
voor de trappen van vergelijking vatbaar. De volgende ;
hebben onregelmatige trappen van vergelijking.
Vergelijkende trap.
balb, spoedig. eher, spoediger.
gern, gaarn. lieber, liever.
roo^lr wel. beffcr, beter.