Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
281
»Ott au§ett, van buiten. mdter, verder. ^
ba oben, daar boven. bur(^ unb burch' <ioor en door.
ba unten, ginds.
3. Bijwoorden vanhoeveelheid.
rote toiel? lioeveel? JU »iel, te veel.
üiel, fe^r, veel, zeer, heel. haufenmeife, iu menigte.
nicht »tel, niet veel. überflü(ftg, overvloedig.
t»eni9, weinig. unenblich, oneindig. j
fehc menig, zeer, heel weinig. ganjlich' geheel, gansch, ge-
dn menig, een weinig. heel en al, ganschelijk.
genug, genoeg. ganj, geheel. 5
hinlänglich, genoegzaam. li
4. Bijwoorden van hoedanigheid.
mohl, gut, wel, goed. mtber meinen SStHen, ondanks '
fchr, zeer. mij zelven.
Jl»ar, wel is waar. miber feinen vffitflen, of hij wil
fchlecht, übcl, slecht, kwalijk. dan niet.
euvel. mit Unrecht, ten onrechte.
fchlimmer, erger. mit Diecht, met reden, te recht.
am fchlimmffen, het ergst. gefchicEt, behendig.
befïo fchlimmer, des te erger. mohl, wel.
immer ärger, van erger tot fchlecht, kwalijk.
erger. um bie SÖSette, om het best.
jiemlich, redelijk, tamelijk. onbefonnener SBetfe, op eene ''
fo fo, zoo zoo. onbedachtzame wijze.
gemöhnlich, gewoonlijk. mit glctg, met opzet, voor-
fchr (ïarf, zeer sterk. bedachtelijk.
fachte, zacht, zoetjes. heimlicher ïSSetfc, op eene hei-
gern, gaarne. melijke wijze.
ungern, ongaarn. umfonft, te vergeefs.
mit asibermillcn, met tegenzin. gemächlich, met gemak.
5. Bijwoorden van vergelijking.
glelchfam, als het ware. eben fo, even zoo.
eben, juist. gleich, gelijk.
fo mie, alsof. gerabc, juist.
gldchmie, alsof. genau, nauwkeurig.
beggldchen, insgelijks. eben jegt, juist nu.
anbcré, anders. mehr, meer. !