Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
6.
De vertellingen 1 der Arabieren De keizers 3 der Eomei-
nen 4. De aardappelen 5 hebben wij van 6 de Amerikanen 7.
Het nut 8 van den regen 9, van den hagel 10 en van den don-
der 11. De vleugels 12 der vogelen 13. De beenderen 14 en de
aderen 15 des lichaams 16. De regenboog 17 aan ISdenhemel 19.
De reigers 20 en roerdompen 21 zijn 22 moerasvogels 23.
9. Siegcn, m.
10. .^agel, m.
11. Sonner, m.
12. glügel.
13. 2?ogeI (ö), m.
14. j?nod)cn, m.
15. Slbcr^ f.
16. jfórper, m.
7.
, Waar Jcomt gij van daan 1 ? Wij Jcomen 2 van de scherm-
zaal 3. En waar gaat gij heen 4? Wij gaan 5 naar 6 den
tuin 7 van onzen 8 broeder. TFaarvan spreeht gij 9? Wij
spreken 10 van 11 het nut 12 der bliksemafleiders 13. Bij
spreekt 14 van de onderwijzers 15, welke 16 den scholieren ] 7
de dichters 18 der Eomeinen 19 uitleggen 20.
1. 9ïïa5rd;en, n,
2. Slrabcr, m.
3. jïalfer, m.
4. 3ïöracr, m.
5. jïarfoffer, f.
6. |)abcnn)irt>on(3).
7. Slmcricancr, m.
8. Spugen, m.
17. dlcgenbogcn (ó),
18. an, (3). (m.
19. .Ç)imracl, m.
20. 3îcir)er, m.
21. 3îot>rbommef» f.
22. ftnb.
23. ©unipfDogcI(Ó),
m.
8. unfcré. 14. er fprtcf)f.
9. raoöon fprec^crt 15. Jie^rer, m.
©ie. 16. roeldje.
10. roir fprec^en. 17. ©c^üler, m.
11. öon (3). 18. Sic^ter, m.
12. ÏÏJü^en, m. 19. Slomer, m.
13. q5It§ab(cifcr, m. 20. erflaren.
8.
Het ijzer 1 wordt vm-werkt2 tot 3 messen, degens, sabels 4
en sikkels 5. De oesters 6 en mossels 7 dezer 8 eilanden 9. De
ezels 10 en muilezels 11 der Spanjaarden 12. De gieren 13
1. fommen ©ie
2. rcir foramen, (^er?
3. gcd;tboben/ m.
4. wogegen ©ie ^in?
5. roir ge^en.
6. in (4).
7. ©arten (ä), m.
1. €-ifen, n.
2. n)irb terarbeifet.
3. JU (3).
4. ©abel, m.
5. ©ic^el, f.
6. 2Jn|Ïer, f.
7. gjlufc^et, f.
8. biefer.
9. 3nfel, f.
10. gfel, m.
11. sflïaulefel, m.
12. ©panter, m.
13. ©eler, m.
14. Qlbler, m.
15. auf (3).