Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
255.
geworden zijnde, was niet in 11 de stad gekomen 12. De
koning, aangekomen zijnde en ziende dat men veel toebe-
reidsels 13 tot 14 een feest 15 maakte, beval 16 dat men dit
nalaten 17 zoude, zeggende dat men liever 18 de armen on-
dersteunen 19 moest 20. Deze zaken afgedaan 21 zijnde, ver-
trok 22 hij, al zijne bedienden 23 medenemende 24. Carthago
vernield 25 geworden zijnde, werden de Romeinen 26 de
beheerschers 27 der toen 28 bekende 29 wereld; dan, zich
aan weelde 30 en overdaad 31 overgevende 32, werd het
Romeinsche 33 rijk 34 weldra 35 door 36 de uit het Noor-
den 37 komende, woeste 38 volken 39 vernield. Deze, alles
verwoestende 40, veranderden 41 de gedaante 42 van Europa.
8. auf, (3). 20. foßcn.* 31. bcr gufué.
9. Sanbgut (ü), n. 21. abthun,* 32. ftch übcrlaffen,*
4. [scheidbaar). (3) [onscheidb.).
10. franf. 22. abreifen. 33. römifch-
11. in, (4). [scheidbaar). 34. 9ieich, n. 2.
12. fommen.* 23. sBcbicntc, m. 3, 35. balb.
13. Zubereitung,f.3. 24. mitnehmen,* 36. toon, (3).
14. S", (3). [scheidbaar). 37. aué Sßorben.
15. geft, n. 2. 25. jerjïóren.* 38. wilb.
16. befehlen.^ 26. 3ïömer, m. 1. 39. Volf (6), n. 4.
17. unterlagen,* 27. 55chcrrfcher, m. 40. tocrwüfïen.
[onscheidbaar). 1. 41. tocränbern.
18. lieber. 28. bamalé. 42. 2tnfehn, n. 1.
19. unferfïü^en. 29. befannt.
[onscheidbaar). 30. Cffiottulï (ü),f.2.
173.
Vervolg van 169.
In het 1 jaar 1711 bij 2 het graven 3 van eenen put 4
drie vrouwelijke 5 standbeelden 6 in levensgrootte 7 en in 1738
een schouwburg 8 ontdekt hebbende, overtuigde 9 men zich
door 10 een opschrift 11 dat men zich in 12 het oude Her-
1. im (in bcm). 5. weiblich- 9- überzeugen.
2. bei, (3). 6. etatue, f. 3. 10. burch/ (4).
3. (Braben, n. 1. 7. gebenégröge. 11. gnfchrlft, f. 3.
4. SSrunnen, m. 1. 8. Theater, n. 1. 12. in, (3).