Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
253.
Ik zal het doen, hopende 3ch rocrbc cé thun in t»cr J^off;
nung, u. f. n).
Hij keerde terug, zeggende. gr fe^rte jurüd unb fagfe.
e. Ilet tegenwoordige deelwoord met al, wordt ook vertaald
door roährenb/ of inbem:
Al pratende bereikten wij het SBahrcnb roir plaubertcn, er;
dorp. reid)ten rair baö Sorf.
Hier kan men echter, gelijk overal waar het tegenwoordig
deelwoord geene bepaling bij zich heeft, ook in het Hoog-
duitsch het deelwoord gebruiken : SjSIaubernb erreichten n)ir baé
Sorf.
f. Het tegenwoordig deelwoord zullende wordt op de vol-
gende wijze vertaald:
Zullende dit bekend gemaakt ©icfcé foÜ (mirb) kfannt ge;
worden. macht morbcn.
Eveneens de tegenwoordige deelwoorden van worden, moe-
ten-, kunnen, enz. wanneer ze gebruikt worden ter verbinding
van twee voorstellen.
AanmerJcingen: De gemelde omschrijvingen hebben natuur-
lijk niet plaats, wanneer de tegenwoordige deelwoorden als
bijvoegelijke naamwoorden gebruikt worden.
g. Somtijds wordt het tegenwoordig deelwoord uitgelaten
waar wij het gebruiken of ons van het voorzetsel met be-
dienen ;
Hij trad binnen met den hoed gr trat hCfC'"' ^cn .^Ut auf
op het hoofd en den stok in bcm Äopfe, ben @tocf in bcr
de hand. J&anb (habcnb).
Met de wapens in de hand ©ie ffiajfcn iu bcr .C)anb nah?
naderde zij. ten fte.
5. Vele latere schrijvers gebruiken ook dikwerf, vooral in
deftigen stijl, het tegenwoordig deelwoord, ten einde daardoor
beknoptheid, nadruk en welluidendheid te bevorderen; b. v.
in plaats van: ber gurchtfanie jittert öor jebcm Schatten unb
lebt in etpiger Singff, de vreesachtige siddert voor iedere
schaduw en leeft gedurig in angst — zegt men korter en
krachtiger: jitternb öor febem Schatten, lebt ber gurchtfatne
in ciDiger 3lng(l. Het tegenwoordige deelwoord der hulpwerh-
woorden wordt echter nooit gebruikt.