Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
246.
163.
Ik heb met veel genoegen 1 den Hoogduitschen brief gele-
zen 2 dien gij mij geschreven 3 hebt, en ik heb alles, wat
gij mij zegt, verstaan 4. Ik heb dien aan mijn mees-
ter getoond 5 die den stijl 6 dezes briefs bewonderd 7 heeft.
Ik ontving 8 gisteren de boeken die ik van Frankfort 9 heb
laten 10 komen 11. Er zijn verscheidene 12 voor 13 u daar-
bij 14, onderis andere de werken 16 van Campe, die van
Wieland, de tooneelspelen 17 van Kotzebue en die van Iffland,
enz. Hoe meer 18 men deze werken leest, hoe schooner
men ze vindt 20. Er is een groot aantal 21 goede Hoog-
dnitsche schrijvers 22; als gij in 23 i&a]. meer gevorderd
zult zijn, zult gij in staat wezen, om daarover te oordee-
len 26; en gij zult moeten bekennen 27 dat het eene zeer
krachtige 28 taal is.
12. eerfchicbcn.
13. für, (4).
14. Dabei.
15. unter, (3).
16. SÖJerf, n. 2.
17. @chaufptel,n.2.
18. je mehr.
19. je fchöner.
20. fïnben.*
21. Siuiahl, f. 3.
1. SJergnügeU/n.l.
2. lefen.*
3. fchreiben.*
4. eerftehen.*
5. ietgen.
6. êtpl, m. 2.
7. berounbern.
8. empfangen.*
9. granffurt.
10. taffen.*
11. fommen.
22. ©chrtftjlcaer,
m. 1.
23. tn, (3).
24. roeiter gefora?
men.
25. im ©tanbe,
fähig.
26. urtheilen.
27. gc(ïchen.*
28. energifch, fraft?
POtt.
164.
De Eomeinsche keizer Titus placht 1 die dagen verloren te
noemen, op 2 welke hij aan niemand eene weldaad 3 be-
wezen 4 had, en dikwijls 5 hoorde men hem zeggen, dat 6
van een keizers troon 7 niemand treurig 9 moest 8 weggaan 10.
Het volk noemde hem daarom II de liefde en den wel-
lust 12 van het menschelijk geslacht 13.
1. pflegen. 6. èkjft weg.
2. an, (3). 7. Xhron, m- 2.
3. iöohlthat, f. 3. 8. rnüffen, {tegenw.
4. er weifen.* tijd aanvoegende
5. oft. wijze).
9. traurig.
10. weggehn.*
11. barum.
12. SBonne, f. 3.
13. ©efchlecht, 11.4.