Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
232
gufurum abfoIu(um, (Jufunff).
Eerste toekomende tijd.
ich n>erbe abfchreiben, u. f. m. ich t^erbc abfchrcibcn, u. f. ra.
ik zal afschrijven, enz. ik zal afschrijven, enz.
gufurum c^actum, ('Sorjufunft).
Tweede toekomende t ij d.
ich abgcfchricbcn h<ibcn, ich racrbe abgcfchricbcit h^bcn,
U. f. »». ik zal hebben af- u. f. iD. ik zal hebben af-
geschreven , enz. geschreven.
Êonbitionalié, (Bebingungóform).
Voorwaar del ij ke wijze.
Tegenwoordige tijd.
ich tlJÜrbc abfchrcibcn, u. f. ro. ik zon afschrijven, enz.
pcrfcctum, (Vcrgangcnhcif.)
Verleden tijd.
id) raürbc abgcfchricbcn hobcn, u. f. tü. ik zou hebben afge-
schreven, enz.
3mpcratio, (Bcfchléform).
Gebiedende wijs.
fchrcib ab, (of fchrcibc bu ab,) schrijf af, (^schrijf gij af),
fchrcibt ab, (of fchreibct ihr ab,) schrijft af, (0/schrijft gij af)-
fchrcibcn @ic ab, schrijf af, ^schrijft gij af, (schrijft af of
schrijft gij af).
c) Werkwoorden, samengesteld met voorzetsels, die dan
scheidbaar dan onscheidbaar zijn, naarmate van de verande-
ring der beteekenis van het werkwoord. Deze voorzetsels
zijn :