Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
231
participia, (SDïttfdwijrtcr).
Deelwoorden.
Tegenwoordige tijd. abfchrcibcnb, afschrijvende.
Verleden tijd. afgcfchrtcbcn, afgeschreven.
inbicatiö, (SlBirflichfeitéform). Sonjunctit, (sOJöglichfcitéform).
Aantoonende wijze. Aanvoegende wijze.
Prafcné, (©cgcnmart).
Tegenwoordige t ij d.
ich fchrclte ab, ik schrijf af. ich fch«ite a6, ik schrijve af.
bu fchreibfï ob, gij schrijft af. bu fchreibcft ab, gij schrijvet af.
er fchreibt ab, hij schrijft af. er fchrelbe ob, hij schrijve af.
roir fchreiben ab, wij schrijven rair fchreiben ab, wij schrijven
af. af.
ihr fchreibt ab, gij schrijft af. ihr fchreibet ab, gij schrijvet af.
fte fchreiben ab, zij schrijven af. fte fchreiben ab, zij schrijven af.
imperfectum, (ïOïitPcrgangenheit).
Onvolmaakt verleden tijd.
ich fchrüh ab, u. f. >P. ik schreef ich fchriebe ab, u. f. n). ik schreve
af, enz. af, enz.
perfectum, (SSergangenheit).
Volmaakt verleden tijd.
ich ^abe abgefchrieben, u. f. ro. Ich hate abgefchrieben, u. f. ro.
ik heb afgeschreven, enz. ik hebbe afgeschreven, enz.
piuéquamperfeetum, (SJorPergangenheit).
Meer dan volmaakt verleden tijd.
ich abgefchrieben, u. f. ro. ich ^atte abgefchrieben, u. f. ra.
ik had afgeschreven, enz. ik hadde afgeschreven, enz.