Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
220
onbepaalde wijze.
AANTOONENDE WIJZE.
TEGENW. TIJD.
Êügen, liegen.
93?ahlen, malen (*)
5]?cibcnf vermijden.
?ÜfcIfcn, melken.
SOïcffcn, meten.
COIÖgcn, mogen.
SHülJctl, moeten.
9ïct)mcn, nemen.
JRcnncn, noemen.
Pfeife», fluiten,
pflegen, koesteren, kweeken (t)
Preifen, prijzen.
Quellen/ ontspringen.
Siat^en, raden,
bleiben, wrijven,
9vet§en, rijten, scheuren.
3ieiten, te paard rijden.
9iennen, rennen, loopen (§).
Sviec^cn, rieken, ruiken.
Dvingen, worstelen.
Svinnen/ vloeien.
9Jufen, roepen,
(galjen, zouten.
(Saufen, zuipen,
©augeur zuigen.
«Sdjaffen, scheppen, voort-
brengen (**).
ich IÜ9«' 2C. (bu leugst, er leugf)
id} mahle, bu mahl|T, er mahlt
ich nieibe, k.
ich mclfc/ K.
ich m^fff' bu miffejT, er mijfet ^migt
ich mos, bu mag(t, er mag, roir
mögen, k.
ichmug,bumugt,ermug,n3lrmü|TenK.
ich nehme, bu nimmjT, er nimmt
ich nenne, zc.
ich pfeife, K.
ich Ppfge, bu pflegll, cr pflegt
ich preife, k.
ich qucHe, bu quiHjl, er quillt
ich fofh«' bu räth(l, er räth
ich reibe, k.
ich reife, k.
ich «"eite, jc.
ich renne, k.
ich riechc, K. (bu reuclist, er reucU)
ich finge, ic.
id) rinne, tc,
ich rufe, K.
ich falS^ JC-
ich foufe/ bu fäufjT, er fäuft
ich fange, bu faugff, er faugt
ich fchaffe, bu fchaff|T, er fchajft
(") 2)?aten, schilderen is regelmatig.
(t) Alleen in de beteekenis van SrCUnbft^aft pflegen, enz. is dit werkwoord onre-
gelmatig. In den zin van gewoon, zijn is het regelmatig.
(§) 3?ennen, is ook geheel regelmatig.
(**) In alle andera beteekenissen is f^ttffen regelmatig.