Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
208
Sonbiflonalié, (iBcbfngungéform).
Voorwaardelijke wijze.
^rafené, (Ofgenroart)-
Tegenwoordige tijd.
cé tt»ürbc rcgnctt, het zoude regenen.
^crfccfum, (23crgangcnhcit).
Verleden t ij d.
Cé mürbe geregnet ^abtn, het zoude geregend hebben,
impcratiö, (55efehIéform).
Gebiedende wijs.
eé regne, laat het regenen.
Eveneens worden vervoegd:
fchncien, sneeuwen. reifen, rijpen,
bligen, bliksemen. tremen, dooien,
bonnern, donderen. glatteifcn, ijzelen.
hageln, hagelen. metfcrleucf;ten, weerlichten enz.
Sé i|ï wordt in het Nederlandsch uitgedrukt door er is.
inbicatit», (ffiirflichfeitéform).
Aantoonende wijze.
^rafené, (©egenmart). imperfectum, (COIitPcrgangenheit).
Tegenwoordige tijd. Onvolmaakt verleden tijd.
eé i(ï, daar is, er is, het is. eé mar, daar was, er was,
het was.
sperfectum, (aSergangenheit). guturum, Qufunft).
Volmaakt verleden tijd. Toekomende tijd.
eé ifï gcrocfen, daar, of er is eé mirb fein, daar, of er zal
geweest, het is geweest. zijn, het zal zijn.
Het onpersoonlijk werkwoord eé giebt wordt ook door er
is of er zijn uitgedrukt. B. v. eé giebt Scutc meiere fagcn,
er zijn lieden die zeggen, enz., eé gab bcrcn, er waren er;
eé hat beren gegeben, er zijn er geweest; eé mirb beren geben,
er zullen er zijn; eé giebt ein lanb, er is een land; eé giebt
einen 23ogeI, er is een vogel (*).
(*) Dit laatste voorbeeld doet zien, dat gictt een vierden naamval bij
zich beeft.