Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
189
dat de steden ontvliedt 23. Hier in 24 deze eenzaamheid ver-
heft 25 zich mijn leven, gelijk 26 deze bloem die haar hoofd 27
ten 28 hemel richt 29. Bekoorlijke 30 Bloem, gij verlaat
nimmer 32 den stillen 33 oever 34 van uwe beek; niets 35
stremt 36 uw klein leven op zijne korte 37 baan 38! Onbezorgd 39
opent 40 gij uwen kelk 41, en strooit liefelijken 43 geur 44
uit over 45 uwe gezellinnen 46, een beeld des ma«« 47,
die, ongezien
23. mcibcn.
24. in, (3).
25. cmpor he^cn.
26. roie.
27. Jgiaupt (au),
n. 4.
28. jum, (samen-
getrokken uit
JU bcm).
29. richten.
30. reijcnb.
48, zijne medemenschen 49 gelukkig maakt hQ.
31. bu bcrlaflfcfï.
32. nie.
33. (litt.
34. Ufer, n. 1.
35. nichté.
36. hcitinicn.
37. furj.
38. Sahn, f. 3.
39. unbcforgt.
40. offnen.
41. Dlcic^, m. 2.
135.
42. auéfïrcuen.
43. lieblich.
44. 5ffiohl3cruch(ü),
m. 2.
45. über, (4).
46. ©cfahrtin, f. 3.
47. bcr 3teblic^e.
48. ungcfehen.
49. üïcbenmenfch,
m. 3.
50. beglücfen.
O mijn dierbare 1 Jongelingen, ik bezweer 2 u (2^' pers.
meerv.) nimmer 3 uwe bestemming 4 te vergeten 5. Ik bezweer
u, aan de grondstellingen 6 van ware 7 godsdienstigheid 8
en deugd tot op het laatst van uw leven 9 getrouw 10 te
blijven 11, en uwe grootste vreugde slechts in de vervulling 12
uwer plichten 13 te zoeken. Dan 14 zal de Voorzienigheid 15
u zegenen 16, de wereld u beminnen en eeren 17, uw vader-
land zal zich over u 18 verheugen 19, en uw voorbeeld 20
9. bié ineuerfpate^ 17. chren.
ftcé Sllter.
10. getrcu.
11. bietben.
12. Srfüaung, f. 3.
13. Aflicht, f. 3.
14. bann.
15. Vorfchung, f.
16. fegnen.
1. thcucr.
2. bcfchniörcn.
3. nie.
4. Sefïimmung,f.3.
5. pcrgcffen.
6. ©runbfag (a),
m. 2.
7. wahr.
8. Sleligion, f. 3.
18. fich euer.
19. freuen.
20. Seifpiel, n. 2.
21. lehrreich.
22. ermuntern.
23. für, (4).
24. fommenb.
25. feneration, f.3.