Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
187
echtgenoot 26 zien lijden, en hen in hunne bezigheden 27
helpen 28 werken.
27. &ifd)äft, n. 2. 28. hclfm, (3).
132.
Toen 1 Aegeus, de vader van den beroemden 2 Theseus,
het schip 3 van zijn zoon met 4 zwarte 5 zeilen 6 uit 7 Greta
zaff terug komen 8, geloofde 9 hij, dat hij dood was [vert. zoo
geloofde hij denzelven dood), en stortte 10 zich in 11 de
zee 12. De prins leefde en was op 13 het schip, had ech-
ter 14 vergeten 15 , overeenkomstig de afspraak 1& , de zwarte
zeilen met andere te verruilen 17. — Ariadne gaf 18 haren
lieveling 19 Theseus een kluwen 20, ten einde 11 hem op die
wijze uit den döolhof 23 te redden 24; en Eris, de godin 25
der tweedracht 26, wierp 27 in het vertrek 28, waar 29 de
goden en godinnen verzameld 30 waren, een gouden 31
appel 32, om den Olymp in onrust 33 te brengen, en zijne
bewoonsters 34 oneenig te maken 35. ,
1. 13. auf, (3). 24. rctfen.
2. berühmt. 14. aber. 25. ©óttln, f. 3.
3. Schiff, n. 2. 15. ücrgeffcn, (deel- 26. Jmlctracht, f. 3.
4. mit, (3). woord.) 27. raarf.
5. fchmarj. 16. ber Slbrebe ge? 28. 3immer, n. 1.
6. Segel, n. 1. mä§. 29. njofclbft.
7. aué, (3). 17. tocrtaufchen. 30. üerfammeln.
8. jurücffommen 18. gab. 31. golben.
fah. 19. giebling, m. 2. 32. illpfel (ä), m. 1.
9. glauben. 20. tnauel, m. 1. 33. Unruhe, f. 3.
10. (ïürjen. 21. um. 34. Bewohnerin, f-
11. in, (4). 22. auf biefc 5ßeifc. 3.
12. SOIccr, n. 2. 23. Sabt^rinth, n. 2. 35. cntjnjclen.
133.
In den eenvoudigen 1 rok 2 steekt 3 vaak 4 even zoo veel 5
en soms
De man
1. fd;Iicf)f.
2. gracE (a), m. 2.
3 nog meer ijdelheid 7 dan in het staatsiekleed 8.
(*), die onder al de ouden 2 de fraaiste 10 lucht-
3. (ïccfcn.
4. of(.
5. eben fo oicl.
6. juraeiicn.
(*) Plato.