Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
180
€r fagf, tiefet Saum frage Hij zegt dat deze boom geene
feitie grudjf. vrucht draagt.
£)u glaubft, et tebe bie Gij gelooft dat hij de waar-
SEahrheif, Sinbern meinen ct heid spreekt, anderen mee-
lüge. nen dat hij liegt.
SJIan glaubte früher, bic @onne Men meende voorheen dat
gehe um bie Srbe unb bie de zon om de aarde ging
®rbe (lehe jlill. en de aarde stil stond.
(Eafat berichtet, er fei inSri^ Caesar bericht dat hij inBrit-
fannien geraefen. tanië geweest is.
©ocrateé fagfe, et mi(fe nut Socrates zeide dat hij slechts
baé mit ©eit>i§hetf, bag et datgene met zekerheid wist,
SRichté »ijfe. dat hij niets wist.
Indien echter de meening of uitspraak van een ander
ook door den spreker als wezenlijk of zeker wordt aangezien,
dan gebruikt men de aantoonende wijze;
(gt hit mir erjählt bag bu Hij heeft mij verhaald dat
ihn befuchf h^lï- g'j hem bezocht hebt.
<2r min nicht glauben bag fein Hij wil niet gelooven dat zijn
Stuber gelïorben i(t. broeder gestorven is.
d. Men gebruikt ook dikwijls den onvolmaakt en den meer
dan volmaakt verleden tijd der aanvoegende wijze in plaats
van de voorwaardelijke wijze.
^ch hätte Cé gethan, meun Ik zou het gedaan hebben,
ich baju bie gehabt indien ik daartoe den tijd
hätte. gehad had.
(Et hätte eé moht beffcr ge^ Hij zou het wel beter gemaakt
macht. hebben.
e. Na het voegwoord mcnn, indien, bijaldien, in een
voorwaardelijken zin, zoo ook wanneer het verzwegen
wordt.
SBcnn ich fönnfe, of fcnnfe ich. Indien ik konde, zoude ik het
fo thäfe ich doen.
5Benn bie Srbc flach mare, fo Indien de aarde vlak ware,