Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
179
Hoogduitsch afhankelijk van de voegwoorden maar van den
geheelen zin; b. v.:
»»ei§ ba§ cr baé gefagt Ik weet dat hij dat gezegd
h a t. heeft.
g l a u b e geraig ba§ meln Ik geloof zeker dat mijn broe-
SSruber fommcn lüirb. der komen zal.
3. De aanvoegende wijze daarentegen wordt gebruikt:
a. Wanneer het gezegde slechts mogelijk of onzeker is, b. v.:
gr mirb nic^t gencfen, cê fei
bcnti bag cr in baé S5ab gc^e.
gé i(t ungemig, mann er bic
Steife antreten merbe; auch
i(l eó gleid;gültig, ob er
reife, ober ju .C>aufc bleibe.
SBcr et auch fei unb maé er
auch gcthon habe, ich fann
ihm nicht feinb fein.
Hij zal niet genezen, tenzij
hij in het bad ga.
Hel is onzeker, wanneer hij
de reis aannemen zal; ook
is het onverschillig, of hij
reize, of te huis blijve.
Wie hij ook zij en wat hij
ook gedaan hebbe, ik kan
hem niet vijandig zijn.
è. Wanneer het gezegde begeerd of gewenseht wordt, of een
doel is, b. v.:
münfche ba§ et balb fom;
me, unb Ich hoff« ba§ er
bei uné bleibe.
3d) rathe bir ba§ bu nach'
gebefl.
Ik wensch dat hij weldra kome,
en ik hoop dat hij bij ons
blijve.
Ik raad u dat gij toe-
gevet.
2)et 3lrjt hat »erorbnet ba§ bcr De geneesheer heeft bevolen
Äranfe 2i3cin trinfe.
3cber gehe feincé 5Q3cgeé.
gr rebe bie ïBahrheit unb
ge fiche ba§ et Unrecht haf.
dat de zieke wijn drinke.
Ieder ga zijns weegs.
Dat hij de waarheid spreke en
bekenne dat hij ongelijk heeft.
gr läuft bamit et marm merbe. Hij loopt opdat hij warm worde,
gr fpricht fo lauf bamit ihn Hij spreekt zoo luid opdat
ein jeber t) er flehe. iedereen hem versta.
c. Wanneer men de woorden of het gevoelen van een ander
aanhaalt zonder rechtstreeks diens eigen woorden te gebruiken.
12*